Hayat Kimya

AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ

Hayat Kimya, 5 kıtada lOO’den fazla ülkeye ihracat yapan ve küreselleşme yolunda ilerleyen bir şirket. Zira en son bu yıl itibanyla Nijeryalı bebeklerle buluşan şirket, çocuk bezi üretim kapasitesiyle dünyanın beşinci büyük markasını çatısı altında bulunduruyor. “Hal böyle olunca da küreselleşme yolunda mobilite ön plana çıkıyor” diyor Argüden ve ekliyor: “Gerek Türkiye’de farklı milliyetlerden gerekse yurtdışmdaki ofislerimizde Türk çalışanlara görev olanağı sağlayarak global bir deneyim fırsatı sunuyoruz. Farklı ülkelerde görevlendirdiğimiz çalışanlanmızın, kolaylıkla uyum sağlamalan için özel oryantasyon programı düzenliyoruz.” Hayat Kimya çatısı altında aynı dili konuşmak önemli. Çalışanların görev yaptıkları ülkenin dilini ve dolayısıyla merkezle kolay iletişim kurabilmeleri için Türkçe’yi öğrenmeleri şart! Örneğin şirket, İran’a giden çalışanlarına Farsça, Rusya’daki Rus çalışanlarına da Türkçe öğrenme imkânı sunarak kültürel adaptasyonlarına da destek oluyor.

Hauat Holding İnsan Kmflakları Direktörü Ayşın Argüden temel ilkelerini şöyle açıklıyor: Çeşitlilik sadece cinsiyet veya yaşla değil, farklı düşünce yapısına sahip çakışanlarla da ilgili.”

ÇEŞİTLİLİK KONSEYİ KURULDU

Farkı V kuşağı yaratıyor “Çeşitlilik sadece cinsiyet veya yaş ile değil; farklı düşünce yapısına sahip çalışanlarla da ilgilidir” diyor Siemens Türkiye İnsan Kaynaklan Direktörü Nurer Yüksel. Bu düşünce Siemens’e bir konsey bile kurdurmuş. Çeşitlilik konseyi, farklı girişimlerin planlandığı ve çalışanlann farkındalığını artırmayı hedefleyen bir oluşum. Siemens’de tüm bunlar çalışanların tavsiyeleri doğrultusunda oluşuyor. Örneğin konsey kararlanndan biri, aynı pozisyon için aynı özelliklere sahip bir kadın ve bir erkek iki aday varsa, önceliğin kadın adaya verilmesi şeklinde. Bir diğer konsey karan da, çocuğu olan kadın çalışanlann ya da bakmakla yükümlü çocuğu olan bekar baba olan çalışanlann sekizinci sınıfa kadar çocuklanmn okullannm açıldığı ilk gün ücretli izinli sayılması.

Türkiye bankacılık sektör verilerine paralel şekilde, Odeabank’taki kadın-erkek dağılımı da kadınlann lehinde seyrediyor. Örneğin kadın çalışanlann Odeabank’taki oranı yüzde 53, erkek çalışanlann ise yüzde 47. “Bu strateji doğrultusunda bankamızın üst yönetim ekibinde de kadın yöneticilerimiz görev alıyorlar” diyor Odeabank İnsan Kaynaklan Direktörü Figen Karatan ve ekliyor: “Yüksek performanslı bir kurum oluşturma hedefiyle öncelikli olarak deneyimli çalışan kadrosuyla ilerliyoruz. Bununla birlikte genç yeteneklerin kuruma kazandınlması ve tutundurulması da bizim için önemli.” Bu açıdan Y kuşağının önemi Odeabank için biraz farklı. Zira banka çalışanlannın yüzde 70’i Y kuşağından.

Unilever Yöneticisi İrem Özbalyalı: “Şirketimizde yasal olarak zorunlu olmadığı holde izin hakedişi, çocuk evlat edinen anne ve babalan da kapsayacak şekilde genişletildi”.
Anasayfa – Hayat Kimya Finansq

Hayat Kimya

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 2 =