HAVALE ÜCRETİ

Havale işlemi yapan banka veya idarenin bu hizmete karşılık aldığı komisyondur. Buna (acyo) da denir.
Bu ücret bankalarda havalenin;

Mektup, telgraf, teleks, veya telefon olduğuna,

Havaleyi alan yerle ödeyecek yerin para ve ulaştırma olanaklarına,

Paranın miktarına,

Müşterinin banka ile olan ilişki derecesine ve nihayet

Havale karşılığında bankaya bir külfet ve masraf (örneğin bir belge istenmesi ve benzeri gibi) yüklüyorsa ona göre hesap edilir.

Genel olarak havale ücreti Komisyon ve haberleşmeden oluşur. Gider vergisinin belirli zamanda Hâzineye yatırılması gereklidir.

Ayrıca, bankalar arasında normal sayılmayacak bir yarışmayı ve rekabeti önlemek için Bankalar Birliğince hazırlanan “asgari hadler tarifesinde” havale ücretlerine yer verilmemiştir, ödünç Para Verme işi ile ilgili olmadığı için. Bu bakımdan bankalar bazen müşterileriyle olan anlaşmalara, havaleyi alan tarafın para ihtiyacına göre ya da karşı taraftaki fazla paranın eritilmesi gereğine göre havalelerden hiç ücret almazlar.

Buna “Franko havale” denir. Hatta pek seyrek olmakla beraber bazı hallerde bankanın ihtiyacına göre üste bir komisyon verdiğine de rastlanır ki buna da “prim” demek doğru olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*