HATIR SENEDİ

Ticari bir senet karşılığı olmaksızın tanzim edilmiş bono ve poliçelere “Hatır Senedi” denir.

Bu çeşit senetlerde, ödeyici durumunda görünen kişi, gerçekte borçlu değildir. Ancak borçlu görünmeyi kabul etmiş ve gerekirse ödeme riskini üzerine almış durumdadır.

Hatır Senetleri, çok defa çift yönlüdür. Yani iki firma, karşılıklı olarak hatır senedi tanzimi suretiyle birbirlerine karşı alacaklı ve borçlu duruma geçerler ve böylece riski karşılamış olurlar. Tatbikatta, çapraz imzalı senetler olarak adlandırılan bu hatır senetleri genellikle muvazaa hissini verir.

Protestosuz yahut masrafsız iade gibi kayıtlara, hatır senetlerinde daha sık rast lan maktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*