Hangi şirketler kote olmak için başvurmak zorundadırlar?

Genel olarak kotasyon, şirketlerinin isteğine bağldır. Yani her şirketin borsaya kote olmak için başvurmak zorunluluğu yoktur. Ancak yasa koyucu bu duruma bazı istisnalar getirmiştir Nitekim Bankalar Yasası bankaların hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, natik karşılığı çıkarılması nominal değerlerinin 100.000 TL’yi geçmemesi ve menkul kıymetler ve kambiyo borsasına kote edilmesini zorunul kılmıştır.
Aynı şekilde Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Tebliğ de Yatırım Orkatlarını menkul kıymetler borsasına kotasyon için başvurmakla yükümlü kılmıştır.
Buna göre, Yatırım Ortaklığının ticaret siciline tescil ve ilanından itibaren 15 gün içinde kota alınmasını sağlamamak için gerekli belgelerin verilmesi isteğiyle SPK’ya başvurulur. Bu belgenin alınmasını takip eden en geç 15 gün içinde çıkardıkları hisse senetlerinin kote edilmesi istiğiyle menkul kıymetler borsasına bavsurulur.
Aynı şekilde kar zarar ortaklığı esasına göre çalınan şirketler de borsaya kote olmak için başvurmak zorundadırlar, ilgili tebliğe göre şirketlerin 2 yıldan uzun vadeli olan kar zarar ortaklığı belgelerinin satış sürelerini sonundan itibaren 30 gün içinde kote edilmeleri isteğiyle bir menkul kıymetler borsasına başvurmakla yükümlüdürler.

Yorum Yaz

75 + = 77