Hamiline yazılı hisse senetleri ile nama yazılı hisse senetlerinin sakınca ve yararları nelerdir?

Nama yazılı hisse senetleri ise halka açılmadaki kolaylığı, devir işlemindeki kolaylığı, sermayenin tabana yayılması vedo layısıyîa gelir dağılımının dengeli hale getirilmesinde ve tasarruf sahibi açısından gizliliğe imkan vermesi gibi nedenlerle avantajlı durumdadır. Buna karşılık, hisse senedinin kaybedilmesi veya çalınması durumunda hak sahipliğinin kahıtlanma sında doğurduğu güçlükler, ortaklıkla yabancılaşmayı kolaylaştırması, genel kurullara katılmamayı teşvik etmesi vergi kaçakçılığına zemin hazırlayabilmesi gibi açılardan ise sakıncaları bulunmaktadır.
İşte, yukarıda açıkladığımız bazı sakıncaları beraberinde getirse de alım satım işlemlerindeki kolaylığı ve bunun hızh bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle hamiline yazılı hisse senetleri daha avantajlı konumdadır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ise bürokratik işlemi gerektirir. Bu ise hisse senedinin ilkidite yeteneğini zedeleyen bir husustur.
Oysa bir hisse, her zaman paraya çevrilebildiği oranda gerçek işlevini görür. Avrupa’da nama yazılı hisse senetleri yaygındır. Ancak, bu ülkelerde hisse senedi, çok uzun vadeli bir yatırım aracı olarak alınmakta ve dolayısıyla ekonomideki yerini almaktadır. Oysa ülkemizde hisse senetlerine kısa vadeli bir yatırım aracı olarak bakılmakta ve sık sık el değiştirmektedir. Bu nedenle sermaye piyasasının henüz yeni emekleme dönemini geride bıraktığı ülkemizde, en uygun hisse senedi türlü hamiline yazılı hisse senetleridir. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu konuda tartışmalar devam etmektedir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin muhtemel sakıncılarını gidermek için senetlerin fiziki dolaşımına son verilmesi gerekir. Yani alım satımda yatırımcılara hisse senedi yerine makbuz verilmelidir. Hisse senetlerinin saklanması ve sermaye artırımları ile temettü ödemeleri
nin yapılması banka yada aracı kurumlara bırakılmalıdır. Böylece çalıntı, sahte senet piyasaya çıkamayacak, hisse senetlerinin yıpranma payı azalacak ve yatırımcıların rüçhan hakları otomatik olarak gerçekleştirileceği için muhtemel zararlara da girmeyecektir.
Bugünkü uygulamada BİST’deki hisseler için beyaz ciro kabul edildiğinden, nama yazılı hisse senedini alan kişi hisse senedinin arkasına ad ve soyadını yazdıktan sonra imzalamak suretiyle sözkonusu nama yazılı hisse senedini, hamiline hisse senedine çevirmiş olmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*