HÂMİLE YAZILI ÇEKİN CİROSU

Hâmile yazılı bir çek üzerine yapılan ciro cirantayı, müracaat hakkına dair hükümler gereğince mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yazılı bir çek haline getirmez (T.K. mad. 703).
Şu halde hâmile yazılı bir çekin cirosu, o çekin niteliğini değiştirmez. Yine çek hâmile yazılı bir çek demektir. Hâmilin cirosu, belirli bir kimseyi göstermiş olsa da, emre yazılı bir çek niteliğini kazanmaz. Böyle olmakla beraber, müracat hakkına ait hükümler karşısında cirantanın sorumluluğu devam eder. Böyle olmasaydı, bu çeki elinde bulunduran son hâmil, ödememezlik karşısında zarar çekmek tehlikesine düşebilirdi. Hele çek karşılıksız olarak çekilmiş ise tehlike daha da artmış olurdu. Bunu düşünen kanun koyucu, hâmile yazılı bir çeki ciro eden cirantanın sorumluluğunu saklı tutmuştur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*