Halka açık şirketlere tanınan muafiyetler nelerdir ?

Yasalarımıza şirketlerin halka açılmasını teşvik etmek için bazı muafiyet avntajlarını getirmiştir. Bu muafiyetler şunlardır :
1 Bağıımsız Denetim Muafiyeti:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış, son yıllık mali tablolarına göre aktif toplamı 50 milyar lirayı aşmayan halka açık anonim ortaklar maii tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden, talep üzerine Kurul tarafından muaf tutulurlar.
2 İlan Muafiyeti:
Aktif toplamı 50 milyar lirayı aşmayan halka açık anonim ortaklıklarda mali tablolarının ilan edilmesi yükümlülüğünden ve ilanın yapılacağı gazeteler için Türkiye çapında yayın şartı aranmaz.
3 Kar Dağıtımı muafiyeti
a) Aktif toplamları, 50 milyar lirayı aşmayan halka açık anonim ortaklıklarda, kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının , ödenmiş sermayesinin %10’unda daha düşük olması,
b) Aktif toplamları 50milyar lirayı aşmayan halka açık ortaklıklarda Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan birinci temettü tutarının , ödenmiş sermayenin %5’inden daha düşük olması hallerinde, ortaklığın başvurusunun Kurulca uygun görülmesi kaydıyla .ilgili hesap dönemleri için “birinci temettü” dağıtılmayabilir. ancak bu hükme göre dağıtılmayan temettü , daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında temettü kalemi olarak dikkate alınır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*