Halka açık anonim şirket ne demektir?

Halka açık anonim ortaklıklar (şirketler) Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) tümüyle tabi olan, SP Kanunu’nda “hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arzedilmiş sayılan” anonim ortaklıklardır.
Pay sahibi (ortak) sayısının lOO’den fazla olduğu herhangi bir şekilde belirlenmiş olan anonim ortaklıkların hisse senetleri •» ^ halka arzolunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar.
Hisse senetleri hamiline yazılı olan şirketlerle ortak sayısının 100’ü aştığı şu olaylardan anlaşılabilir:
1.Genel kurula katılanların kaydedildiği Haziran cetvelinden,
2.Temettü ödenmesi esnasında kesilen kasa fişlerinden
3.Sermaye artırımlarında, artırıma katılanlara ait kayıtlardan
Ortak sayısı 100’ü aşan şirketler bu tanıma girmekte, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olarak SPK denetimine girmektedir.
Halka açık şirketlerin halktan ilgi görmesi için şirketlerde şu faktörlerin bulunması gereklidir. Güven, karlılık, likidite.
Şirketlerin halka açılması, ya da halka açık şirketlerin ve halka sunulan hisse senetlerinin çoğalması şu kaynaklardan olur:
1) Doğrudan doğruya halka açık şirketlerin kurulup, halka hisse senedi arz etmesi: Enflasyonun aşırı olmadığı, faiz oranlarının çok yüksek olmadığı dönemlerde de halkan tasarruf ve yatırım gücü yeterli ise bu yolla halka açılmak mümkündür.
2) Kapalı şirketlerin halka açılması iki yolla olabilir:
a) Gerçek vetüzel kişi ortakların halka kapalı şirketlerdeki iştirak paylarını halka devretmeleri,
b) Kapalı şirketlerin, yeni ve büyük projeleri gerçekleştirmek amacıyla ve halka açılmak suretiyle sermaye artırımı yapmaları,
3) Kapalı şirketleri halka açmadan, sahipleri tarafından holdingler kurulması; holding hisse senetlerine çekicilik kazandırmak için mevcut karlı şirketlerin hisselerinin bir bölümünün holdinge çevrilmesi, bu hisseler karşılığında holdingten yönetime hakim olacak miktarda hisse alınması, holdingin geri kalan hisselerinin halka açılması suretiyle toplanacak yeni fonlarla holdinge bağlı yeni şirketler kurulması.
4) Halka açık şirketlerin sermaye artırımları: Sermaye artırımlarından prensip olarak arttırılan sermayeden yeni pay alma hakkı mevcut ortaklara aitttir ve ortaklar bu haklarını hisseleri oranında kullanabilirler ki, buna “rüçhan hakkı” diyoruz. Her durumda sermaye artırımları sonucu hisse senetleri parçalanır. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra satılmalarıyla farklı kişilere dağılır ve bu suretle yeni ortaklar ortaya çıkarak sonuçta bütün halka açık şirketlerin ortak sayıları zamanla artar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*