Hali hazırda borsada kaç türlü endeks hesabı yapılıyor?

Borsanın resmen faaliyete geçtiği tarih olan Ocak
1986’dan Ocak 1991 tarihine kadar yalnızca bir endeks yapılıyordu. I Ocak 1991 tarihinden itibaren ise üç türlü endeks hesabı yapılmaktadır. Bunlardan birinci BİST birleşik endeksidir. Bu endeksinin 3 özelliği vardır. Birinci özellik, BİST birleşik endeksinin ağırlık olmasıdır. Yani şirketlerin hisse sayısı ile, o hisse senedinin adedi ve halka açıklık oranı endeksi etkiler. Bu durumda piyasa değri iyüksek ve büyük çapta halka açık şirketlerdeki fiyat değişikliği, BİST endeksini piyasa değeri küçük şirketlerdeki fiyat değişikliğinden daha fazla etkiler. İkinci özellik, bileşik endeksin geniş kapsamlı olmasıdır. Ki, işlem gören 110 civarındaki şirketin 75’i endeks kapsamındadır. Şirketlerin işlem hacmine, işlem miktarlarına, sözleşme sayılarına ve piyasa değerlerine göre belli kriterler içinde seçilen bu 75 şirket, toplam piyasa değerinin yüzde 93’ünü temsil etmektedir. üçüncü özellik, bileşik endeksin borsadaki genel eğilimi gerçek bir şekilde yansıtmasıdır.
BİST birleşik endeksinin iki alt endeksi vardır. Bunlar, mali ve sanayi endeksidir. Sanayi endeksi kapsamına giren şirket sayısı 59’dur. Bunların toplam piyasa değeri içindeki payı yüzde 63’tür. Bileşik endeks, borsa hakkında genel bir fikir verirken, sanayi endeksi sanayi şirketlerinin durumunu yansıtmada bize ayrıntı verir. Mali endeks kapsamına giren şirket sayısı 16’dır. Bunların toplam piyasa değeri içindeki payı yüzde 37’dir. Mali endeks, banka ve holdinglerin hisselerinin borsadaki eğilimini bize yansıtır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*