GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Gümrüğe tabr malm değerini bildiren ve mal sahibi tarafından doldurulacak resmi formüldür. Yani yetkili gümrük idarelerine verilen ve gümrük vergisinin ödenmesine esas bir çeşit taahhütname demek olan, tarife uygulanması için Gümrük idarelerince bilinmesi gereken bilgiler) (örneğin; kapların sayı, marka ve numaralarıyla eşyanın çeşiti, menşei, değer ve miktarını gümrük tarifesindeki bölümlere göre bildiren ve eşya sahibinin ad ve adresini de) kapsayan ve manifestoya uygun olması gereken belgedir.

Bu beyannamelerin, ithalat eşyası için olduğu gibi vergisiz ihracat eşyası İçin de iç ticaret işlemlerinde ibrazı mecburidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


41 + = 51