GRAFİK

Olayların, eşyanın ve hatta fikirlerin nitelik ve değişikliklerinin çizgilerle ifade edilen şekillerine “grafik” denir. İstatistiki olayların grafiklerle gösterilmesinde iki amaç güdülür.

1 Pratik amaç

Olay hakkında toplu, süratli ve doğru bir bilgi ve görüş elde etmektir. Herhangi bir olaya ait rakamlar dizisinden, bu olayın genel gidişi ve karakteristiği çıkarılabilir.

2 Bilimsel amaç

Grafik, bilim adamının elinde istatistik araştırmaları için en iyi bir araçtır. Aralarında belli veya açık bazı ilişkiler bulunan aynı olayın çeşitli niteliklerini ya da çeşitli olayları gösteren grafikleri karşılaştırırken bu niteliklerin veya olayların özellikleri ve bunlar üzerine etkin olan sebeplerle aralarında bulunan karşılıklı ilişkiler kolayca tesbit edilebilir.

İstatistlkin konusuna giren olaylar grafiklerle bir çok şekil ve yöntemlerle gösterilebilir. Bunlar arasında en çok kullanılanları kartogramlar İle diyogramlardır.

a) Kartogramlar

Belli bir olayın sayıca değerlerini; coğrafi, İdarî ve siyasi bakımdan bölünüşlerini renkli ve tarama çizgilerle gösteren şekil ve haritalardır.

b) Dİyogramlar

Olayların sayıca değişikliklerini, bu olayların nicelik ve niteliklerini gösteren nokta, çizgi, açı, daire ve yarım daire, pramit ve eğriler gibi geometrik şekillerdir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 19 = 20