GLOBAL CONNECTION İLE DÜNYAYA AÇILANLAR

İHKİB, GLOBAL CONNECTION İLE RUSYA VE ALMANYA’NIN ÖNDE GELEN MEDYA ORGANLARINDA ÖZEL EKLER YAYINLAYARAK TÜRK HAZIR GİYİMİNİ ON MİLYONLARCA TÜKETİCİYE ANLATTI.

İHKİB BAŞKANI HİKMET TANRIVERDİ “ÇARE MARKALAŞMA” DİYOR.

Türkiye’de hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü son 35 yıldır moda ve markaya verdiği önemin, tasanm altyapısını güçlendirme gayretlerinin, insan gücüne yaptığı yatırımların ve müşteri memnuniyetine gösterdiği hassasiyetin meyvelerini şimdilerde topluyor. Bu birikim sonucu sektör yıllar içinde kendi markalannı yarattı, bu markalar tasanma önem vererek kendi koleksiyonlarını yaptılar ve dağıtım kanallarını en doğru ve etkin şekilde kullanarak yurtdışına açıldılar. Bugün Paris, Londra, Newyork, Moskova gibi şehirlerde, en gözde cadde ve alışveriş merkezlerinde Türk markalannm kendi mağa zalan var. “Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü olarak bu şekilde dünyaya açılmak asli hedefleri mizdendi” şeklinde konuşarak bu rüyanın kısmen gerçekleştiğinin anlatan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılan Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tannverdi, sektörde marka yaratma çalış malanmn gelecek yıllarda da hızla devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Tannverdi, Turquality ve Marka Destek Programı kapsamındaki desteklerden daha fazla ha zırgiyim ve konfeksiyon firmasının nasıl yararlanacağından yurtdışı tanıtım atağında Global Connection ile yürüttükleri işbirliğine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu…

Tasanm, Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün yüksek katma değerli ürünler üretip satma ve moda marka yaratma hedeflerinin olmazsa olmazı ve biz bu konuda gerçekten önemli mesafe aldık. Ülkemizin tasanm altyapısını güçlendirmek adına 1992 yılından başlamak üzere tasanm yanş malan düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, 2007 yılında AB kaynaklı finansman desteğiyle kurulan İHKİB İstanbul Moda Akademisi (İMA) sektörün tasanm ve moda altyapısını güçlendiren en büyük temel taşlanndan biri. İMA tarafından moda sektörünün ihtiyaç duyduğu güncel meslek kollannı belirleniyor ve buna yönelik eğitim programlan geliştirilerek Türk moda endüstrisinin gelişmesinde, ilerlemesinde belirleyici faaliyetler gerçekleştiriliyor.

İlaveten sektörün geneline yönelik trend seminerleri ve benzeri etkinlikler de sektörün tasanm ve moda altyapısını güçlendiren faaliyetler. Bunun dışında İHKİB öncülüğünde başlatılan ve daha sonra IMG tarafından düzenlenmesine devam edilen İstanbul Moda Haftası ülkemizin ve sektörümüzün moda algısının yükseltilmesinde etkili oluyor. Tüm bu faaliyetler ve çabalar, bizi tasanm anlamında güçlü bir ülke haline getirdi. Böylece sektörümüz konvansiyonel hazırgiyim üreticiliğinden tüm dünyaya ihracat yapan, tasanmlanyla fark yaratan bir moda sektörüne dönüştü.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve öngörüleriniz nedir?

Bununla beraber, önümüzdeki dönemde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün moda sektörüne dönüşüm süreci hızla devam edecek. Bunun için tasanm gücümüzü tam kapasite ile markalaşmaya kanalize etmek için Turquality ve Marka ve Tasanm Destek Programlan’nın daha etkin şekilde kullanılması yerinde olacaktır. Zira, tasanm ve ürün geliştirme desteği ile moda, endüstriyel tasanm ve inovasyon kapasitemizin büyüyerek, ihracata dönük katma değerli ürün üretimimizin daha da artacağına inanıyoruz. Böylece yüksek katma değerli üretimin kapılan ardına kadar açılmış olacak ve 60 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefini yakalamak daha kolaylaşacak. Yeni Tasanm Tebliği kapsamında üç yıl için 1 milyon 400 bin dolara kadar devlet desteği verilecek ve bu destek İstanbul’un, tasanm ve modanın merkezi olması yolunda büyük bir adım olacak. Hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri için 24 dolar olan kilogram birim fiyatın da bu tebliğle birlikte daha kolay şekilde 50 dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz.

Dünya pazarında Türkiye’nin iddiası nedir? Öne çıktığı pazarlar ve segmentler neler? Siz global olmak üzere yola çıkan markalar için nasıl bir vizyon/yol izlemelerini tavsiye ediyorsunuz?

Uluslararası verilere göre, dünyanın yedinci büyük hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçısı ve 540 milyar dolarlık dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatından yüzde 3.4 pay alıyor. Dünyanın en büyük pazarlanndan AB ülkeleri, 2014 yılında 81,7 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ithal etti ve Türkiye, Çin ve Bangladeş’in ardından yüzde 13 pay ile üçüncü büyük tedarikçi konumunda. Dolayısıyla öne çıktığımız pazar olarak AB ülkelerini söyleyebiliriz. Ülke bazında ifade edersek Almanya’nın ikinci büyük tedarikçisiyiz. İngiltere’ye en fazla konfeksiyon ihraç eden üçüncü ülkeyiz. Fransa’nın ve Hollanda’nın dördüncü tedarikçisiyiz. Rusya Federasyonu’na en fazla hazırgiyim ihraç eden üçüncü ülkeyiz. Segment olarak “çorap” iddialı olduğumuz bir alt sektör. Uluslararası istatistiklere göre, Çin’in ardından dünyanın ikinci büyük ihracatçısıyız. Örme giyim eşyalannda da Çin, Bangladeş ve Hong Kong’un ardından dördüncü büyük ihracatçısıyız. Global marka olmak üzere yola çıkan hazırgiyim ve konfeksiyon markalanna sektörün tasanm altyapısını güçlendirmeye yönelik sektöre verilen ve verilecek her türlü destekten, bunun yanı sıra markalaşma ve yurtdışı ofis mağa za konulanndaki destekleri dikkatle takip etmelerini ve bunlardan en etkin şekilde yararlanmalan nı tavsiye ederiz.

. ise die welt ile birlikte yayımlanan gc gulf news ile de ortadoğu ya

Yorum Yaz

6 + 2 =