GİDER VERGİLERİ KANUNU

Gider vergileri kanunu, eskiden çeşitli yasalarda ayrı ayrı yer alan muamele, istihsal ve hizmetlere ilişkin bulunan bazı mükellefiyetlerin yeniden düzenlenmesi ve tek bir yasa içinde derlenmesi suretiyle 23.7.1956 tarihinde 6802 numara altında yürürlüğe konulmuştur.

Bu kanunun bazı maddelerini günün ihtiyaçlarına göre değiştiren 9.1.1961 210, 20.2.1963 186/187, 6.7.1964 482, 18.7.1965 664, 6.4.1966 756, 10.4.1967 851, 31.3.1969 1137,
11.6.1970 1267, 10.8.1970 1318 Kanunlar çıkarılmıştır.

Değişiklikleriyle birlikte halen yürürlükte olan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun kapsamına giren konuları arayıp bulmak için sistematik bir sıralama ile hangi maddelere karşılık olduğu aşağıda gösterilmiştir. Kanunda

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


53 − 47 =