GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Bankalar, son yıllarda kendileriyle sürekli İş yapan müşterilerine kolaylık yapmak ve değişik kredi türleri için çeşitli sözleşme formülerleri düzenlemenin doğurduğu zorlukları gidermek amaciyle bir “Genel Kredi Sözleşmesi” ni uygulamaya koymuş bulunmaktadırlar.

Bu yeni uygulamaya göre;

1 Borçlu cari hesap şeklinde açılacak kredilerin tümü için bu genel kredi sözleşmesi düzenlenir.

2 Keşide çeki taahhütnamesi ve ıskonto taahhütnamesi (Dispans) alınmasına gerek kalmamıştır.

3 Tek metin haline getirilen bu sözleşmede teminat mektuplarına ait kontrgaranti hükümleri bulunmamaktadır.

4 Diğer sözleşmelerde olduğu gibi “Bir taraftan aşağıda (Banka) diye adlandırılacak olan ……. Bankası A. Ş. adına…………..
Şubesi, diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) diye adlandırılacak olan………………arasında aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen maddeler ve şartlar dairesinde, TL. ……….. . . (yalnız……………….
. . . . . lira) limitli bir kredi açılması İçin anlaşmaya varılmıştır” diye başlayan Genel Kredi Sözleşmesinin içindekileri şöylece sıralayabiliriz. Sözleşme

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


56 + = 57