Genel Finansman Ortaklığı ne demektir?

Yeni Sermaye Piyasas Kanunuda ilk defa düzenlenen ve dolayısıyla Türk sermaye piyasasına ilk defa girecek olan bir kurumdur. Varlığa dayalı menkul kıymetler tebliğine göre genel finans ortaklığı, tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat işlemlerinden doğan alacaklar ile KİT’lerin müşterilerine yaptıkları taksitli satışlardan doğan senede bağlanmış alacakların ve zirai krediler karşılığı oluşan alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı amacıyla kurulan anonim ortaklık deme tir. Yani, genel finans ortakları, sadece varlığa dayalı menkul kıymet ihraç etmek üzere kurulan şirkettir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*