Genel Finans Ortaklığı’nın kuruluş şartları nelerdir?

Yeni bir finan kuruluşu olarak karşımıza çıkan genel finans ortaklığı’nın kurulabilmesi için şu şartların oluşması gerekir.
I.Genel finans ortaklığı’nın sadece ilgili tebliğde belirtilen alacakların temellükü karşılığında varlığa dayalı menkul kıymetlerin halka arzı faaliyetinde bulunmak üzere SPK’ya baş vurmuş olmaları.2.Türk Ticaret Kanunu’nun ani kuruluş hükümleri çerçevesinde anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
3. Ödenmiş sermayelerin 10 milyar liradan az olmaması,
4.Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,
5.Ticaret ünvanlarında “Genel Finans Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
6.Esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler tebliği hükümlerine uygun olması,
7.Kurucularının iflas etmemiş olmasının ve yüzkızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının belirlenmiş olması, Genel Finans Ortakları yukarıda belirttiğimiz işler dışında
başka faaliyetlerde bulunamazlar ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olamazlar. Genel Finans Ortakları, Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı dışında herhangi bir yolla borçlana mazlar. Genel Finans Ortakları,. Genel Finans Ortaklıklarının temellük ederek karşılığında varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarı özkay naklarının 20 katını aşamaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*