GEMİ

A Tarifler

1) Belli bir tarifi yapılmayan gemi, Ticaret Kanunumuzun Deniz Ticaretiyle ilgili 816 822 inci maddelerinde yer almıştır. Genel olarak; Denizde kürekten başka aletlerle yola çıkabilen ve küçük olmayan her türlü tekne [adı, tonilatosu ve kullanılma amacı ne olursa olsun) “Gemi” sayılır. Denizde kazanç ve menfaat elde etmek İçin kullanılan her gemi, kimin tarafından, kimin adına ve hesabına kullanılırsa kullanılsın “Ticaret Gemisi” sayılır.

2) Tekne, umumi donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından yapacağı yolcululuğun deniz tehlikelerine karşı (anormal tehlike hariç) koyabilecek durumda olan bir gemi ‘‘denize elverişli”.
Bu durumdaki bir gemi, teşkilâtı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının durumu elverişli ise ‘‘yola elverişli” sayılır.

3) Bir gemi, hiç bir suretle bulunduğu yerde onarılamazsa, ‘‘tamir kabul etmez gemi” onarım masrafları, gemi maliyetinin dörtte üçünü aşacaksa “tamire değmez gemi” sayılır.

4) Bir geminin bağlama limanı, o gemiye ait seferlerin idare olunduğu limandır.

5) Avrupa limanları ile Akdeniz ve Karadeniz limanları “Avrupa limanları” sayılır. Süveyş kanalının tamamı Süveyş’e kadar Ak denizden sayılır.

6) Gemi adamları deyince; Kaptan, Gemi zabitleri, Tayfalar ve Gemide çalıştırılan kimseler akla gelmelidir. Eskiden “Mürettebat” denilirdi.

B Hükümlerin tatbik alanı

özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça Ticaret Kanunu hükümleri Ticaret Gemileri hakkında uygulanır. Ayrıca
1) Donatanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna 947 ve 948. maddenin 1. fıkra 3. bendi; T.K. nun Gemi, Kaptan ve Gemi alacakları, deniz ödünü, çakma ve yardım hakkındaki kısımları ve gezinti, spor, eğitim ve öğretim gemilerine,

2) Aynı şekilde devlet gemileriyle, donanmaya bağlı harp gemilerine,

3) Bayrak, gemi sicili ve inşa halinde gemiler üzerindeki haklara ilişkin hükümleri de uygulanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


61 − = 54