GAYRİMENKUL KREDİSİ

Teminat olarak gayrimenkul ipotek karşılığında açılan kredilerdir.

İpotek, borcun ödenmemesi halinde, alacaklıya ipoteği paraya çevirmekle alacağını tahsil etmek hakkını verir.
Gayrimenkul ipoteğine ait hükümler Medeni Kanunun 765 852 nci maddelerinde yer almıştır.

Bankalar kanunu, bankaların likidite bakımından gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açmalarını yasaklamıştır. Yalnız bu yasağa; Kalkınma ve Yatırım bankalarıyla özel kanunlara göre gayrimenkul üzerine ikrazat yapmalarına izin verilen Emlâk Kredi Bankası, Vakıflar Bankası ve Emniyet Sandığı dahil değildir.

Diğer yandan, gayrimenkul ipoteği karşılığında yapılabilecek kredi muameleleri İçin

GEÇİCİ ACİZ VESİKASI

Bankalar Kanunu’nun îstisna hükümleri de vardır
1 Merkez Bankası Meclisince belirlenecek limit içerisinde açılacak kısa vadeli krediler karşılığında gayrimenkul ipotek alınabilir.

2 Kredinin kullanılması tarihinden İtibaren en erken 4 ay sonra tahsilinde tehlike bulunması veya bu süre içinde olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde’, bankalar munzam teminat olarak gayrimenkul ipoteği alabilirler.

3 Tarım, sanayi, maden, enerji, nafia, nakliye ve ihracatta kullanılan krediler için de gayrimenkul ipoteği istenir.

4 Artırma, eksiltme ve İhale kanununun kapsamına giren konularla ilgili resmi dairelere verilen teminat mektupları için ve Danıştay’a, Mahkmeelere, Vergi ve İcra dairelerine hitaben verilecek teminat mektuplarına karşılık (asli teminat) olarak gayrimenkul ipoteği alınabilir. Bunların dışında ipotek almak yasaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 9 = 11