GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA

Bir memlekette belli bir dönem içinde (özellikle bir yıl) üretilen mal ve hizmetlerin katma değerleri toplamı anlamına gelir.

Ancak milli gelir istatistiklerinde hesaba kalıtlamayan bazı hizmetler (G.S.M.H.) kapsamına girmez. Örneğin İnsanların kendilerine yaptığı hizmetler, ev kadınlarının hizmetleri, (mesken ev hariç) dayanıklı tüketim mallarından sağlanan yararlar G.S.M.H. sayılmaz.

Gayrisafi milli hasıla, aşınma ve eskimeyi kavraması bakımından milli gelirden ayrılır ve milli gelir tahminlerinin zorluğu nedeniyle çeşitli araştırmalarda milli gelir yerine GSMH gözönünde bulundurulur.

Milli hasılanın vasıtalı vergiler indiril’ meden önceki miktarına (piyasa fiyatlarına göre) vasıtalı vergiler indirildikten sonraki miktarına (faktör fiyatlarına göre) GSMH denir.

Cari ve sabit fiyatlarla GSMH da ayırt edilir. Bu durum cari yılın üretim miktarlarına temel kabul edilen bir yılın fiyatlarını uygulamak suretiyle elde edilir. Gayrisafi milli hasılada zamanla olacak gerçek değişmeleri anlayabilmek için sabit fiyatlara dayanan rakamları esas tutmak gerekir.

Gayrisafi yatırımlar da; yatırımların, mevcut üretim vasıtalarında meydana gelen aşınma ve eksilmeyi karşılayan kısmı da dahil olmak üzere, genel toplamı demektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


32 + = 38