GARANTİ BANKASI

Verimlilik Stratejisi

Görevdeki birinci yılını henüz doldurmayan Genel Müdür Ali Fuat Erbil, bugünün getirdiği zorlu koşullarda verimliliği ön plana çıkartan bir stratejiyle rekabete katılıyor.

Geçen yıl temmuz ayında bankacılık sektörü için önemli bir gelişme yaşandı. Doğuş Holding’in Garanti Bankası’ndaki hisselerinden yüzde 14,89’luk bölümünün İspanyol ortak BBVA’ya satışı resmileşti. Hisse satışı yapılmak zorunda değildi zira BBVA ile yapılan anlaşmada bu satış bir ‘opsiyon’ olarak duruyordu. Ferit Şahenk bu zor kararı 2014’te verdi ve halka açıklandı. Böylece halka açık kısım çıkartıldığında BBVA Garanti Bankası’nm hakim ortağı konumuna geldi. Ferit Şahenk ise yüzde 10’luk payı elinde tuttu ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Elbette hissedarlardaki bu önemli hareket banka yönetimi, kurulları ve stratejisinde de etkisini gösterdi. 2016 Eylül’ünde 15 yıl kaptan koltuğunda oturan Ergun Özen görevini, 1999’dan itibaren banka içinde bulunan ve basamakları birer birer çıkarak genel müdür yardımcılığı pozisyonuna ulaşan Ali Fuat Erbil’e teslim etti.

Gerek küresel ekonominin gerekse bölgemizdeki gelişmelerin etkisiyle zor bir dönemde kaptanlık koltuğuna geçen Erbil, henüz bir yılını doldurmadı.

Ancak 2016’nın ilk çeyrek sonuçlarına bakıldığında yıla iyi bir başlangıç yapıldığı görülüyor. Verilere göre özellikle TL kredilerde önemli bir büyüme gerçekleşti ve hemen her

tür kredide ve segmentte sektörün üzerinde büyüme sağlandı. “Kredi büyümesiyle konumumuzu sağlamlaştırdık” diyen Erbil’e yeni dönemdeki rekabet stratejilerini sorduğumuzda, “Biz rekabette sadece pazar payı ve finansal başarıyı değil, yenilikte, öncülükte, müşteri deneyiminde de liderliği önemsiyoruz. Bunun için de müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek en kaliteli ürün ve hizmetleri en kolay ve ulaşılabilir şekilde kullanımlarına sunmaya çalışıyoruz” cevabını veriyor. Garanti’nin bankacılık teknolojisindeki gücü malum, Erbil bu güç ile birleştirilen, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre şe-killendirebildiği ‘dinamik iş modeli’ sayesinde hızla değişen çağa çabuk ayak uydurduklarını söylüyor.

Bankacılığı artık iki ana bölüme rahatlıkla ayırabiliriz. İlk bölümü geleneksel, alışageldiğimiz faaliyetler (kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık), ikinci bölümü ise dijital bankacılık oluşturuyor. Garanti Bankası yıllar öncesinden İnternet bankacılığına ve mobil kanallara yaptığı yatırımların meyvelerini bugünlerde topluyor. Yeni dönemde başarı bankaların geleneksel ile dijital bankacılığı ne kadar harmanlayabildiğine bağlı olacak. Erbil’e göre Garanti bu alanda bir hayli yol almış durumda. Erbil, “Uzun yıllara dayanan tecrübemizle sunduğumuz geleneksel bankacılık hizmetleriyle yeni nesil dijital bankacılığın sinerjisini en iyi harmanlamış banka olduğumuzu düşünüyorum” diyor.

Erbil’in rekabet stratejisinin temeli sermaye gücüne dayanıyor: “Potansiyel olarak gördüğümüz her alana odaklanacak sermaye gücümüz mevcut, bu sermaye gücünü en etkin ve optimum şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.” Erbil’in projeksiyonunda öncelik TL krediler tarafında tüzel krediler hacmini artırmak. Garanti bu alanda hem büyük işletmelerin hem de KOBİ müşterilerimizin büyümelerine destek sağlamayı sürdürecek. “Bireysel bankacılık hali hazırda özel bankalar arasında lider olduğumuz bir alan” diyor Erbil ve devam ediyor “Burada tüketici kredilerinde ve kartlar dünyasında liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.”

Kurumsal bankacılık son dönemde büyük bir rekabete sahne oluyor. Malum altyapı yatırımları ve 3’üncü Köprü gibi büyük proje finansmanı ölçek ekonomisi istiyor. Bu nedenle özellikle büyük bankalar arasında rekabet had safhada. Garanti bu alanda (yabancı para krediler tarafında) önemli yatırımlara finansman sağlamayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Bankacılık sektöründe kredi/mevduat ras-yosu ortalama yüzde 120’lere çıktı. Bu nedenle bankalar fonlama (mevduat) tarafında yeni arayışlar içinde. Erbil’in bu duruma karşı geliştirdiği formül şu: TL müşteri mevduatı tabanını vadesizin katkısını artıracak şekilde büyütmek. Bunu başarmak için birikim ürünleriyle müşterilerin tasarruf ve birikimlerini desteklemeye devam edecekler. Erbil “Bu doğrultudaki çabamızın, ülkemizdeki görece düşük tasarruf oranlarının artması adına da önemli olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Son yıllarda sektör giderek düşen karlılıkları korumakta oldukça zorlandı. Ancak geçen sene regülasyonların etkisiyle dip seviyeleri gören sermaye karlılığında 2016’nın ilk dört ayında bir miktar toparlanma gözlemleniyor. Sektörün özsermaye karlılığı nisan sonu itibarıyla yüzde 13 seviyelerinde. Ancak bu karlılık oranının, sermayenin maliyetini de göz önünde bulundurduğumuzda kritik ve hassas bir bantta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sektörde bankalar bunu iyi yönetebilmek ve karlılıklarını koruyabilmek için maliyet optimizasyonuna ve verimliliğe odaklanıyor. Özellikle tüketici kredilerindeki ılımlı büyüme oranları ile ücret ve komisyonlara getirilen düzenlemelerin gelirler tarafındaki kısıtlayıcı etkileri göz önüne alındığında, sürdürülebilir

karlılık için verimliliğin stratejik odak noktası olmaya devam etmesi kaçınılmaz. Erbil bu durumu “Bankacılık sektörünün iş modellerini uzun vadede daha verimli çalışabileceği bir dönüşümden geçirmesi gerekiyor” diyerek yorumluyor.

2016 karlılığın çok fazla baskı altında olduğu bir seneydi. Gerek büyümeyi sınırlandırıcı gerekse ücret ve komisyonlara ilişkin düzenlemelerin etkileri ile gelir yaratma konusunda güçlük yaşandı. Öte yandan enflasyondaki uzun süreli direnç ve TL’deki devalüasyon giderler tarafında da artışa neden oldu.

Bu yıl şu ana kadar geçtiğimiz yıla göre daha düşük seyreden enflasyon, kur ve komisyon iadeleri ve bankaların maliyetleri kısıtlayıcı önlemler almaları ile giderlerde daha kontrollü bir artış söz konusu. Karşılaşılabilecek zorlukları dikkatlice hesaplayarak gerçekçi hedefler belirlediklerini söyleyen Erbil, ope-rasyonel planlarını bu şekilde kurguladıklarını

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil’e göre rekabet sadece pazar payı ve finansal başarı değil aynı zamanda yenilik ve öncülükte de lider olmak belirtiyor ve “Kaynak ve çeşitlilik anlamında zenginliğimiz ve geniş müşteri tabanımız, değişken koşullara karşı en büyük avantajımız. Şu ana kadar hedeflerimizde herhangi bir sapma olmadan hedeflerimiz paralelinde ilerliyoruz” diyor.

Sektörde düşük karlılık oranları son yıllarda şube ve çalışan yatırımında düşüşe yol açtı. Yıl sonundan bu yana sektörün toplam şube sayısı 82 adet gerilerken ilk çeyrekte çalışan sayısı yaklaşık 600 kişi azaldı. Bu duruma karşı Erbil Garanti Bankası olarak şube ve çalışan sayılarını koruyarak verimlilik seviyesini ve karlılık oranlarını iyileştirmeyi başardıklarına dikkat çekiyor ve bu konudaki stratejilerini şöyle açıklıyor: “Kaliteli insan kaynağına, çalışanlarımızın gelişimine sürekli yatırımdan vazgeçmeyeceğiz. Verimlilik odağını koruyarak agresif bir şubeleşme stratejisi benimsemeyeceğimizi söyleyebilirim ancak şube ve ATM yenilemelerimizle, bütünleşik kanal stratejimizle müşterilerimize her noktada en sağlıklı şekilde ulaşmaya devam edeceğiz.”

garanti-bankasi.jpg

fitch-ratings-garanti-bankasi-nin-notunu-yukseltti-680x420.jpg

garanti.jpg

garanti-bankasi_1_432x720.png

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*