FUAR

1 Tarifi

Belli bir zaman ve belli yerlerde özellikle ticaret merkezlerinde kurulan pazarlara “fuar” denir.
Fuarlar ticari malların toplu olarak teşhir veya trampa edildiği toplu alış veriş merkezi ya da pazarları demektir.

Fuarlar, kuruluş şekillerine göre 2 kısma ayrılır; her çeşit malların teşhir edildiği ve pazarlandığı fuarlara “Genel Fuar” yalnız bir çeşit malın (tarım aletleri, hayvan panayırı gibi) teşhir edildiği fuarlara da “Özel Fuar” denir. Uluslararası veya İnternasyonel fuarlar Genel Fuarlardır. Bizdeki İzmir Fuarı gibi.

2 Fuarların kuruluş amacı

a) Kişilerin veya işletmelerin çeşitli yapıt ve ürünlerini, mamullerini teşhir ederek müşterilere tanıtıp değerlendirmek ve satışlarını artırmak,

b) Fuarları görmeye gelen büyük halk yığınlarına, bir millet ve memleketin hayal ve faaliyetinin zenginliklerini panoramik bir şekilde canlı, renkli, yazılı, ışıklı, sesli ve sözlü olarak göstermek ve onları aydınlatmak, aynı zamanda ziyaretçileri eğlendirmek,

c) Şehri güzelleştirmek ve zenginleştirmektir.

Malların tanıtılması sırasında ziyaretçiler için düzenlenen çeşitli eğlenceler, gösteriler, fuarların çekiciliğini artırmakta, böylece çok sayıda ziyaretçi toplu olarak teşhir edilen çeşitli mamuller arasında karşılaştırmalar yapmak fırsatını bulmaktadır. Eski zamanlarda panayırlar, pazarlar ve festivallerin modernize edilerek birleştirilmesi, fuarların Uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli yer kazanmasına neden olmuştur.
V

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 43 = 47