FRANSIZ MUHASEBE SİSTEMİ

Bu sistem, işlemleri önce bir çok defterlere dağıtmak suretiyle derhal kaydetmek ve sonradan bunları Merkezi Muhasebe defterlerinde toplamak esasına dayanır. Alman Muhasebe sistemine çok yakın bir usuldür.

1 Mahiyeti Bu sistemde; muameleler esas ve yardımcı günlükler adını alan defterlere izahatlı olarak günü gününe geçirilir. Bu esas defterler, tek genel günlük (yevmiye) defteri gibi kullanılmadan önce tasdik ettirildiğinden genel günlüğün parçaları sayılırlar. Esas günlük defterine geçirilen kayıtlar, her gün, haftada, onbeş günde veya ayda bir izahatsız olarak icmal halinde genel günlük defterine aktarılır. Buradan da Defterikebire alınır. Bu sistemin amacı, günlük muameleleri geniş olan işletmelerde iş bölümü yapmak ve günü gününe kayıtların yapılmasını sağlamaktır.

2 Özelliği Fransız sisteminin kullanılmasında, işletmelerin özellikleri dışında, genel olarak bütün ticari işletmelerde kullanılan esas yevmiyeler şunlardır

a) Kasa esas ve yardımcı yevmiyesi,

b) Emtia esas ve yardımcı yevmiyesi,

c) Alacak senetleri esas ve yardımcı yevmiyesi,

d) Borç senetleri esas ve yardımcı yevmiyesi,

e) Muhtelif muameleler esas ve yardımcı yevmiyesi.

Bu sistemde bazı işlemler, örneğin peşin satışlar, hem mal esas yevmiyesinin çıkış tarafını hem de kasa yevmiyesinin giriş tarafını ilgilendirdiğinden, her iki yevmiyede işlem görür. Bu iki esas yevmiyeden kayıtlar genel yevmiyeye geçeceğinden aynı satış işlemi genel günlük defterine iki defa yazılmış olur. Bu mükerrerliği ve yanlışlığı önlemek için bazı nazım hesapların kullanılması gerekir. Örneğin bu peşin satış için;

a) Kasa esas yevmiyesinden; Kasa hesabı borçlu, satış nazım hesabı alacaklı.

b) Mal esas yevmiyesinden; Mal hesabı alacaklı, satış nazım hesabı borçlandırılarak satış nazım hesabı aynı miktar üzerinden bu defa borçlu edilerek iptal edilmiş ve neticede kasa hesabı borçlanmış, mal hesabı ala caklanmış olur.
3 Fransız sisteminde kontrol Bu açıklamaya göre;

a) Esas yevmiyenin kayıtları, tamamen genel yevmiyeye ve oradan defterikebire aktarıldığından, birbirine eşit olması gereken

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


35 − 34 =