Fransa Bankası

Yahut Fransa Bankası 1800’de faaliyete başlamıştır.
Fransa Bankası, Napolyon’un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafından kurulmuştur.
Banka İkinci Dünya Savaşından sonra devletleştirilmiştir. Komisyon Bankacılığı yanında normal Banka muameleleri de yapmıştır. Ancak mevduata faiz ödememiştir. Kredilerin düzenlenmesinde ve kontrolünde,

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

+ 48 = 54