FİYAT

1 Kavramı

Fiat veya fiyat, genel olarak malların para ile ifadesi veya malların takdir ve tesbit edilen bir değeridir. Kısaca; fiyata, para birimiyle ölçülen mübadele değeri’dir de diyebiliriz. Çünkü malların değeri ve hizmetlerin karşılığı en nihayet fiyat ile ölçülür.

Fiyat gerek üretim ve gerekse tüketimi etkileyen bir unsurdur. Çünki, insanlar ancak giderlerini çıkarabilecekleri ve kâr edebilecekleri yani iyi bir fiyatla satabilecekleri alanda üretim yaparlar.
Bir malın, diğer mallar piyasasına kıyasla değeri nisbi fiyattır. Yani bir malın öbür mallardan her birine göre rayici nisbi fiyatı verir.

2 Fiyat çeşitleri

a) Alıcı veya satıcı hesabına kârlı veya avantajlı olup olmadığına göre değişik şekillerde adlandırılabilirler Pahalı fiyat ucuz fiyat, fahiş fiyat kelepir (elden düşme\ fiyat, iyi fiyat düşük fiyat, kârlı fiyat zararına fiyat gibi.

b) Fiyat piyasa sektörüne göre değişik adlar alabilir; rekabet fiyatı, monopel (tekel) fiyatı, destekleme fiyatı, tavan fiyatı, taban fiyatı, koruyucu fiyat, narh fiyatı, pazarlık fiyatı, maktu fiyat, konulmuş fiyat, güdümlü fîyat, kartel fiyatı gibi.

c) Satış şartlarına göre fiyatlar sıralan dırılabilir Peşin fiyat, veresiye fiyatı, taksitli fiyat, indirimli (tenzilatlı fiyat) toptan fiyatı gibi.

d) Alıcı yahut satıcının kimliğine göre fiyat tiplerinde ayırım yapılabilir Fabrika fiyatı, bayi fiyatı, toptan fiyatı, perakende fiyatı gibi.

e) Arz ve talebe göre dalgalanan veya karar bulan fiyatlara “piyasa fiyatı” denilir. Uzun dönem maliyetinde değişiklik olmayan nazari fiyatı karşılığı da “tabii fiyat veya normal fiyat”dır. Devletçe müdahale edilerek konulan kontrollü fiyat (narh, tavan ve taban fiyatları) ve piyasa şartlarına bağlı dalgalanmalarda ‘‘Serbest fiyat” terimleri kullanılmaktadır. Ayrıca, karaborsa fiyatı, spekülâtif fiyat, ihtikâr fiyatı gibi terimlere rastlanmak tadr.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


69 − 61 =