Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplanması

Bu yöntemde, ihraçcı kuruluş tarafından, hisse senedi satışlarında asgari bir satış fiyatı belirlenir ve üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. Veya ihraçcı kuruluş tarafından sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senedi satışlarında ise maxi mum faiz oranı belirlenir ve bunun atındaki faiz oranı teklifleri toplanır. Talep toplama süresi, sirküler ilanından itibaren en az
3, ençok 5 işgünü geçtikten sonra başlar en az 2 işgünü olarak belirlenir. Yatırımcılar, satın almak istedikleri miktara ilişkin tek lif verdikleri fiyat üzerinden bedelleri, süresi içinde banka hesabına yatırıp düzenlenen talep formunu imzalarak makbuz alırlar.
Toplanan teklifler, en yüksek fiyat teklifine doğru her fiyat düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarları gösteren bir tablo haline dönüştürülür. Birikimli olarak en çok hisse senedinin satılabildiği fiyat, satış fiyatı olarak belirlenir. Hisse senetlerinin dağıtımında, bu fiyatı karşılayan teklifler dikkate alınır. Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen toplam hisse senedi miktarının satışa sunulandan fazla olması durumunda, en
yüksek fiyatlı tekliften başlanarak dağıtım yapılır. Oluşan fiyat düzeyinde birden fazla yatırımcının karşılamaya talebi olduğunda, dağıtım talep miktarı, ile orantılı olarak yapılır.
Aracı kuruluş, talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 işgünü içinde dağıtımı gösterir listeyi ihraçcı kuruluşa verir. İh raççı kuruluş, listenin teslimini izleyen 2 işgünü içinde listeyi onaylayarak aracı kurumlara iletir. Karşılanmayan taleplere ait bir liste de bedellerin yatırıldığı bankaya iletilir. Banka, bu listeyi ilgili şubelerde, ilan ederek karşılanmayan taleplere ilişkin bedel iadelerini ihraççı kuruluşun bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. Sermaye piyasası araçlarının teslimi, satış esnasında yapılır.
2) Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi
Seramye piyasası araçlarının, bizzat ihraççı veya aracı kuruluş vasıtası ile belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplamaksızın halka arz yoluyla satışıdır. Talep toplama yöntemini uygulayan ihraççılara, sirküler ilanına rağmen yeterli talepte bulunulmaması halinde, talep dışı kalan sermaye piyasası araçları içinde bu yöntem uygulanır. Bu yöntemi, diğer yöntemleri kullanma zorunluluğu olmayan ihraççı kuruluşlar kullanabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*