FİŞ VE FİŞ USULÜ

Fiş; Muhasebe, istatistik, muhabere ve muamelelere ait her türlü bilgi ve kayıtların yazılmasına yarayan karton ve kâğıtlara denir. Borç ve alacak kayıtları için kasa işlemlerinde kullanılan kâğıtlara “Kasa fişi” Muhasebe işlemleri için düzenlenen kâğıtlara da “Muhasebe veya mahsup fişi” adı verilir. Bundan başka muameleli kâğıtlar ve belgelere bağlanan ve bunlara ait bilgi ve notlar yazılan küçük boyuttaki kâğıtlara da “fiş” denir.
Bürolarda, İşletmelerde ve Bankalarda Muhasebe, muamele ve muhabere işlerinde açıklanan şekilde fiş uygulanmasına “fiş usulü” denilir. Bu fişler kullanılan işin ve yerin niteliğine göre ve kolaylıkla kullanılmasını sağlamak üzere çeşitli ölçülerde yapılır.

b) Kullanış yeri ve şekli

Fişler; ticarethane, fabrika ve banka gibi her türlü işletmelerin bürolarında ve servislerinde, çeşitli işlemlerde çeşitli şekilde kullanılır.

Başlıcaları

Muhasebede ana ve yardımcı hesap föylerl,

Müşteri, alıcı ve mudiler için; tahsilat, ödeme ve mahsup fişleri,

Mağaza stok, İmal ve maliyet kartları ve ayrıca

Her türlü muhtıra, eşansiye, fihrist, grafik veya istatistik fişleri olarak işletme ve işin türüne, özelliğine ve hacmine göre çeşitli şekillerde kullanışı vardır.

c) Fişlerin tasnifi ve korunması

Fişlerin tasnifi; Alfabe sırasiyle, numara sırasiyle, tarih sırasiyle konuları sırasiyle yapılabilir. Fişler ihtiyacın gösterdiği şekilde çelik dolap, kardeks ve fişyelerde saklanır. Büro malzemeleri arasında özellikle fişlerin saklanmasına ve tasnifine yarayan kutu ve ye çekmecelere “Fişye Fichiers” adı verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =