Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanır ?

Riskli işlerde çalışanlara yıllık miktar da prim eklenmesine Fiili Hizmet Süresi Zammı denir. Bu çalışanların zammı 60,90,180 günlük prim eklenir.

Bunun en önemli hususu çalışanlarım primleri artarken,emeklilik için gereken prim günü ödemeleri daha hızlı dolmaktadır. Ayrıca Fiili hizmet zammı süreleri, belirli oranlarla çalışanların emeklilik yaş hadlerinden düşmektedir. 5110 sayılı Sosyal Sigortalar ve Güvenlik Sğlık Sigortasının kanunun 40ç Maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Fiili Hizmet Zammından hangi alanlarda görev alanlar yararlanabilir.
.Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasında görev alan madenciler bu yasadan yararlanabilecektir.
.Kurşunlu madde üreticileri, yahut içinde bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kumu, üstübeç ve benzeri maddelerden yapılan üretimlerde görev alanlar bu fiili hizmet zammından yararlanacaktır.
.Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerde çalışanlar, kurşun alaşımında görev alanlar da prim günü artırımından yararlanabilecektir.
.Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozlarla ilgili işlerde çalışanların eklenecek prim günü sayıları 90 gün olarak belirlenmiştir.
Kurşun ve arsenikle ilgili işler için fiili hizmet zammı, 60 gün olarak verilmektedir.

Cam Fabrika Atölyelerinde Fiili Hizmet Zammından hangi alanlarda çalışanlar yararlanabilir
.Cam yapımında kullanılan maddelerin toz halinde getirilmesi, elenmesi, karıştırılması, kurutulması işlemlerinde çalışan kişiler, otomatik makinelerle bu işlemleri yapanlar ve tam kapalı odalarda bu işi icra edenler fiili hizmet zammından yararlanabilmektedir.
.Eritme işlerinde çalışanların bu imkandan yararlanabilmesi için otomatik besleme makineleri ile değil, elde işlem yapmaları gerekmektedir.
.Ateşçilik işi yapanlar, bu haktan yararlanabilmektedir.
Üfleme işlemi yapanlar, bu haktan yararlanabilmektedir. Ancak üfleme işleminin makine kullanılmadan yapılması şartı aranmaktadır.
.Basınçlı cam işlerinde görev alanlar, bu haktan yararlanabilecektir.
.Ayna camı alanında, potalı cam dökümünde çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.
.Camı fırından alma işlerinde görev alanlar, bu haktan yararlanabilirler.
.Yayma fırında düzeltme, asitli cam şekillendirme işlerinde görev alanlar bu haktan yararlanabilmektedir. Pota ve taş odalarında görev alanlar, bu çerçevede haktan yararlanabilecektir.
Cam fabrikalarında fiili hizmet zammı miktarı 60 gün olarak uygulanmaktadır.
Cıva Üretiminde Fiili Hizmet Zammından hangi alanlar yararlanmaktadır.
.Cıva izabe fırınlarında görev alan personeller haktan yararlanabilecektir.
.Elementer cıva bulunan ocaklarda görev alanlar bu haktan yararlanabilmektedir.
Cıva üretim atölyelerinde fiili hizmet zammı hakkı, kişilere 90 gün şeklinde verilmektedir.
Çimento Fabrikası İşçileri İçin Fiili Çalışma Zammından hangi alanlar yararlanmaktadır.
.İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme, karıştırma işlerinde çalışanlar bu haktan yararlanabilecektir.
.Otomatik fırınlarda dahi olsa pişirme işinde çalışanlar bu haktan yararlanabilmektedir.
.Klinker öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde görev alanlar, tozun ve dağınıklığın etrafa bulaşmasını engelleyen bir makine olmaması halinde bu haktan yararlanabilmektedir.
Çimento fabrikasında çalışanların fiili çalışma zammı 60 gün olarak belirlenmiştir.
Kok Fabrikaları İle Termik Santrallerde Çalışanların Fiili Hizmet Zammından hangi alanlar yararlanmaktadır.
.Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör temizliği, doldurma ve boşaltma işlerinde görev alanlar, ortam ve makine temizliği ile ilgilenen görevliler belirtilen haktan yararlanabilecektir.
.Kimyasal arıtma işlerinde görev alanlar belirtilen işlerde görev alabilecektir.
.Gaz borularının temizliği ve bakımı, gaz çıkışları gibi zehirli araçlarla haşır neşir olmayı gerektiren işlerde çalışanlar belirtilen haklardan yararlanacaktır.
.Kömür ve ocak işlerinde çalışanlar haktan yararlanabilecektir.
.Termik santrallerin her çeşidi için kazan dairesinde görev alanlar belirtilen haktan yararlanabilmektedir.
Termik santrallerde görev alanların fiili çalışma zammı 60 gün olarak verilmektedir.
Demir Çelik Fabrikaları İçin Fiili Hizmet Zammından hangi alanlar yararlanmaktadır.
.Demir izabe fabrikalarında cevherin demire dönüşmesinde, fırın ve döküm alanlarında görev alanlar bu haktan yararlanabilecektir.
.Çelikhanelerde çelik yapılan fırınlarda çalışanlar bu haktan yararlanabilmektedir.
.Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla taşınmasında görev alanlar da belirtilen haklardan yararlanabilmektedir.
.Sıcak ve sıvı haldeki ham maddenin taşınması işinde çalışanlar da hak çerçevesine alınmıştır.
Demir fabrikasında çalışanların fiili hizmet zammı hakkı, 90 gün olarak verilmektedir.
Bu alanların haricinde

.Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar
.Yer altı işlerinde görev yapanlar
.Radyoaktif maddelerle çalışanlar
.Su altında veya basınçlı hava ile çalışanlar
.Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alanlar
.Emniyet ve polis teşkilatında görev alanlar
.Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev alanlar
.İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde görev alanlar
.Basın ve gazetecilik alanında çalışanlar (savaş muhabirleri)
.Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilileri

Yorum Yaz

22 − 15 =