FAİZ HADDİ

Ödenmesi gereken paranın belli zamandaki yüzdesiyle hesap olunan karşılıktır. Buna faiz nisbeti de denir. Böylece kredi veya mevduat şeklindeki bir ana paraya verilmesi kararlaştırılmış faizin nisbeti anlamına gelir. T. C. Merkez Bankasının statüsünde çoğunlukla faiz nisbeti geçtiği halde faiz miktarı olarak da kullanıldığı görülmektedir.

a) Merkez Bankası faiz haddi

Buna bazen resmi faiz haddi veya sadece faiz haddi denilmektedir. Bu terimle Merkez Bankasının; diğer bankalar kanaliyle kendisine geçen kredi işlemlerine uygulanan faiz ifade edilmiş olur ki, bu çeşit muamelelerin esaslı bir kısmı reeskonttan oluştuğuna göre bunun karşısında bir de iskonto haddi söz konusudur. Reeskont faizi, Merkez Bankası faiz haddi kapsamına girer.

b) Kanuni faiz haddi

Buna nizami faiz haddi de denir. Faize tabi olmayacağı veya tabi olacaksa nisbeti ödünç verme sırasında sözleşmeye bağlanmayan ticari alacaklarla vadesi geciktiği halde alacaklının talebine rağmen ödenmeyen adi alacaklara uygulanması kanunla belirlenen faiz nisbetidir. Borçlar Kanununa göre bu nispet % 10 dur.

c) Azami faiz haddi

Bankaların kabul edecekleri mevduat İle ödünç verdikleri paralara uygulayacakları faiz nisbetinin en yüksek haddini ifade eder 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu’ na ve ilgili kararlara göre; Ödünç Para verme İşlerinde alınacak yıllık azami faiz oranı genel olarak % 11.50 yi geçemez. Orta ve Uzun vadeli kredilere uygulanacak yıllık azami faiz oranı % 14 dür. Buna mukabil Vadeli Mevduat için 2 seneye kadar % 9 dan fazla faiz
verilemez. Yalnız 5 yıldan fazla vadeli ikrazlarda kullanılmak kaydıyla kabul edilen iki yıldan fazla vadeli mevduata, banka ile mudi arasında tesbit edilecek oran uygulanabilir.
( Ödünç Para Verme İşleri Kanunu).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


29 − 26 =