EVRAKI MÜSBİTE

Bankaların her çeşit İşlemlerine ait ve İspat edici nitelikteki taahhütname, sözleşme, makbuz, senet, fatura gibi belgelerle tahsil, tediye ve muhasebe fişlerinin hepsine “evrakı müsbite” veya “müsbit evrak” denir.
Tacirlerin günlük muamelelerini belgelemek İçin esas olarak dayandıkları vesikalara da bu ad verilir. Bunlar da fatura, perakende satış evrakı, kıymetli evrak, bordrolar, muhabere ve vergi karneleri gibi ispat edici belgelerdir.

Uluslararası satış şekillerinden bir! olup “Gemi bordasında teslim” anlamına gelen İngilizce “Free alongslde ship” teriminin kısaltılmışıdır.
Satıcı, malları için denizaşırı gidecek gemilerin yük vinçlerine teslimini karşılayacak bir fiat teklif ederek satış yaparsa bu satışın adına F.A.S. denir. Bu terim yükleme limanının adı ile birlikte kullanılır. F.A.S. Nevvyork, FAS. Boston gibi.

Bu satışta;

1 Satıcının yükümlülüğü
Satıcı, malları alıcı tarafından belirlenen gemiye teslim eder.
Satıcı, mallar gemiye teslim edilin ceye kadar olacak tüm masrafları kabul eder.
Satıcı, masrafı kendisine ait olmak üzere malların teslimini belgeleyecek taşıma kâğıtlarını temin eder.

2 Alıcının yükümlülüğü ise
Alıcı, malları için gemide yer temin eder ve bundan satıcıya vaktinde haber verir.
Alıcı, mallar vapura teslim edildikten sonraki tüm masrafları kabul eder.
Alıcı, geminin adını vaktinde bildirmez ya da gemi vaktinde gelmezse, bundan
doğacak ek masrafları ve sorumlulukları kabul eder.
Alıcı, menşe şahadetnamesinin çıkarılması için yapılacak masrafları ve konsolosluk harçlarını öder.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


9 + 1 =