EVALÜASYON İŞLEMİ

Bankalarda kambiyo işlemleri, kayıtlara sabit kurlar üzerinden geçirildiği İçin vaziyetlerin çıkarılması sırasında bütün dövizlerin gerçek değerleri üzerinden Türk lirasına çevrilmesi zorunludur. Her ay sonunda yapılan bu İşleme “evalüasyon değerlendirme” denir.

Ay sonlarında hesaplara geçirilen evalüasyon farkları, bir sonraki dönemin İlk iş gününde yapılacak kayıtlarla iptal edilir ve hesapların bakiyeleri tekrar sabit kura çevrilmiş olur. Evalüasyonda uygulanacak kurlar Merkez Bankası tarafından ayrıca bildirilir.

Evalüasyon farklarının İlgili olduğu hesaplara geçirilmesine gerek yoktur. Kambiyo üzerine hareket gören her ana hesaba yardımcı defterde evalüasyon için bir sayfa ayrılması ve evalüasyon farklarına alt rakamlarla, iade kayıtlarının bu hesaptan İzlenmesi yeterlidir. Çünkü böylece defterikebir bakiyeleri düzeltilmiş ve mizan evalüe edilmiş rakamlara dayandırılmış olur. Ancak yıl sonlarında bilânço çıkarılırken evalüasyon farkları alt oldukları hesaplara kaydedilir ve yeni yılın ilk iş günü yapılacak iade kayıtları da yine ilgili hesaplardan yapılır.

Aktif ve pasifte yer alan ve sabit kur ile hareket gören bütün kambiyo hesapları aynen Türk lirası hesaplarda olduğu gibi eşitlik halinde bulunmalıdır. Bu eşitliğin sadece genel toplam açısından değil, çeşitli hesaplarda yer alan çeşitli para birimleri açısından da sağlanması gerekir. Sözkonusu eşitliğin sağlanamaması, işlemin kambiyo hesapları yerine bir Türk Lirası hesabına kaydedildiğini gösterir. Bu bakımdan ay sonlarında kambiyo hesapları ayrıca ve para birimleri olarak dökülmek suretiyle bu eşitliğin kontrolü yapılır.

Ay sonu kambiyo hesaplarının eşitliğini gösteren döküm ile evalüasyon farklarının tesbiti ve farklarla ilgili olarak yapılması gereken evalüasyon muhasebe kayıtlarına ait örnek aşağıdadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


16 − 14 =