EURO-DOLAR

Bu terim 1958 den sonra kullanılmağa başlanmıştır. Başlangıçta esas memleketi dışına çıkmış her türlü dolara çevrilebilir konvertibl paraları ifade etmiştir.

Amerikalıların yabancı bankalardaki mevduatı başka memleketlerde AvrupalIlara alt bulunan likidite ya da dünyanın diğer yerlerindeki dolara konvertibl dövizler, euro dol lar kapsamına girmiştir, örneğin bir Isvîç re’llnin sahip olduğu marklar, bir Japon’un elindeki İsviçre frankları eurodollar sayılmıştır.

Ancak, aradan birkaç yıl geçtikten sonra konvertibl Avrupa paraları ile eurodollar arar sında ayırım yapmak ihtiyacı ile bazı çevreler euro . döviz terimini tercih etmişlerdir.

Eurodollar ve euro Döviz milletlerarası kısa dönemli işlemlerde ve spekülasyonlarda kullanılan önemli bir kaynaktır. Bu dövizler faiz haddini müsait gördükleri piyar salarda toplanırlar. Faiz haddinin düştüğü yahut güvenliğin zayıfladığı piyasalardan toplu olarak çıkarlar.

Eurodollar ve eruo döviz, serbest ve kontrolsüz bir likidite fondur. Yığıldıkları memleketlerin döviz aktiflerini kısa zamanda kabartmakta ve ani olarak bir piyasayı terk ettikleri vakit dış ödemeler dengesini sarsmaktadırlar.
Bazı memleketlerde eurodollar yerine euro döviz, euro lire, euro mark gibi terimlerin kullanıldığı da görülmüştür.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


68 + = 77