ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI

Portefeuille d’action et obUgaüon) Muhasebe terimidir.

Bankanın satın aldığı esham ve tahvillerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan bir hesaptır. Satın alınan her cins sehim (hisse senedi) ve tahvil ayrı bir tâli hesapta iz
lenir. Şube elinde bulunabilecek esham ve tahvilât şu gruplara ayrılır

1 Hazine Bonoları

a) Devlet Tahvilleri

b) Diğer tahviller

c) Hisse senetleri

3 Yabancı esham ve tahvilât

4 Merhun esham ve tahvilât

Vadesinde tahsil edilemeyen kupon bedelleri reeskont yolu İle Kâr ve Zarara aktarılmış olmalıdır.
Yıl sonlarında esham ve tahvilât cüzdanlarının borsa daeğerlerine uygulanması sonucunda veya çevrilmesinde yani evalüe edilmesinde ortaya çıkacak aleyhteki farklar “Kâr ve Zarar Aktifteki kıymet tenezzülleri” hesabının borcu ile “Esham ve Tahvilât Cüzdanı” hesabına alacak verilir. Evalüe sonucunda lehte farklar çıkarsa bu kez “Esham ve Tahvilât Cüzdanı” hesabının borcu İle “Muvakkat ve Mutavassıt Hesaplar Aktifteki kıymet fazlalıkları” hesabına alacak geçirilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


12 + = 15