EŞEL MOBİL

Emeği ile geçimini sağlayan işçi ve memurların satın alma gücünü koruyabilmek için ücret ve aylıkların kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir.

Bu sistem basit anlamıyla hayat pahalılığının belirli bir oranda artması halinde işçi ve memur ücretlerinde hiçbir pazarlığa veya hesaba düşmeden aynı oranda zam yapılmasıdır. Örneğin resmi istatistik ve kaynaklara göre hayat pahalılığında % 10 bir artış olmuşsa işçi ve memur ücretlerinde de kendiliğinden % 10 bir yükselme meydana gelecek, iş verenler bu zammı ödemek zorunda kalacaklardır.

Eşel mobil sisteminin çeşitli uygulama şekilleri vardır. Örneğin, hayat pahalılığına parelel olarak kendiliğinden artan ücretler sadece asgari ücretler olabileceği gibi bütün ücret kademeleri de olabilir.
Eşel mobil sistemi birçok yabancı ülkelerde uygulanmakta ise de henüz bizde ka nunu yoktur. Yalnız devlet personelinin maaş durumu İçin bu sistemden yararlanılmaktadır. işçi sendikaları İle İşverenler arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinde bu sistemin kabul edildiği görülmektedir.

Eşel mobil sistemi ücretleri hayat pahalılığından başka verimlilik esasına göre ayarlamada da kullanılmaktadır. Sistemin bu variyantında başarıya ulaşabilmek için verimliliğin ilmi esaslara göre ölçülmesi gerekir.
Eşel mobil sisteminin başarıya ulaşabilmesi için yani işçileri hayat pahalılığına karşı korurken enflasyonist bir tesir yaratmaması İçin hükümetin gerekli tedbirleri alması lâzımdır.

Bu sistemin bir önemli tarafı da işçi ücretleri arasındaki farklılaşmayı önlemesidir. Özellikle asgari ücretlere uygulanan eşel mobil sisteminde bu fonksiyon daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 3 =