Erken itfalı tahviller

Vade başlangıç tarihinden itibaren en erken birinci yılın sonundaki veya sonrasındaki faiz ödeme tarihlerinde ihraçcının veya tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak itfa edebilir nitelikte tahvil ihraç edebilir.
Bunun için tahvillerin halka arz yoluyla satılması, dört yıl ve daha uzun vadeli olarak ihraç edilmeleri ve ifta usul ve esasların tahvil metni, izahname ve sirkülerde açıkça belirtilmesi gerekir.
İhracaçcının talebine bağlı erken itfalı tahvillerin itfası için , itfa tarihinden en erken bir ay önce ihraçcıtarafından,günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye baskısında ikişer kez yapılacak ilan yoluyla tasarruf sahiplerine duyuru yapılır.
Erken itfa hakkını kullanmak isteyen tasarruf sahipleri, halkın kullanımına ilişkin olarak izahnamede belirtilentarihler den en erken 1 ay önce ihraçcıya bildirimde bulunur.
Erken itfa edilebilir nitelikteki tahvillerin halka arz yoluyla satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunludur.

Yorum Yaz

1 + 1 =