ENVESTISMAN

Sermaye yatırımı ve bir menfaat temini maksadıyla paranın arazi, bina, esham ve tahvilat gibi değerlere yatırılması anlamında kullanılır ( Yatırım).

Tasarruflarını veya hazır paralarını en lyl ve en emin şekilde nemalandırmak ve paranın yatırıldığı yerleri devamlı olarak kontrol altında bulundurmak amacıyla “envestıman trtist” adı altında yediemin plasman şirketleri kurulmuştur. Bunların görev ve yetkileri; ticaret ve sanayi ile uğraşan şirketlerin esham ve tahvilatını satın almak ve satmak veya değerleri piyasada düşen sağlam tahvilleri satın almaktır.

Bu suretle paralarını işletmek isteyen bir çok tasarruf veya para sahipleri kooperatif halinde tek bir şirkette birleşerek müştereken plasman yapmakta ve bu işi kendi başlarına yaptıkları halde yüklenecekleri aynı riskle daha yüksek kâr elde etmekte, yahut aynı kârla daha büyük emniyet sağlamakta dırlar. Envestısman tröst kuruluşlarındaki genel anlayış bundan ibarettir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


23 + = 27