ENDİREKT METOD

Vasıtalı metod da denilen bu sistemle yürütülen cari hesaplarda esas, günlerin he sap devresi başına göre hesaplanmasıdır.

Faizlendirmenin hesap devresi başlangıcından başlayarak geriye doğru gitmesi nedeniyle buna retrogred (retrograde) meto du adı da verilmektedir. Yani her değerin hesap devresi başına göre iskontosu yapılmakta ve böylece belirli tarihe göre gerçek değer bulunmaktadır.

Endirekt metodla çalışacak bir hesabın işleyiş ve kapanışında uyulması gerekli esaslar şöyledir
Hesap devresi başlangıcı tesbit edilir ve işlemler sıra ile hesaba geçirilir.

Hesap devresi başı esas alınarak falz lendirme tarihlerine kadar geçecek gün tesbit olunur, sayılar hesaplanır.
Paraların bakiyeleri hesap olunur ve eksik kısım izahat kolonuna yazılır. Bu ba klyenin hesap devresi başından hesap devresi sonuna kadarki günler üzerinden sar yıları bulunur ve bakiyenin bulunduğu kısımdaki sayılar (adat) hanesine geçirilir.

Sayılar toplanır, aralarındaki fark bulunur ve bu, eksik. olan kısma eklenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 7 =