Endeks kapsamına aday şirketlerden hangi şartlar aranıyor?

BİST endekslerine giren şirketler, Borsa yönetim kurulu tarafından 6 ayda bir gözden geçirilerek belirlenir. Buna göre Endeks kapsamına alınacak şirketin faaliyet süresinin en az 3 yıl olması gerekir. Yatırım ortaklıkları için bu koşul aranmaz.
2 En son yıllık veya ara dönem mail tablolarının bağımsız dış denetimden geçmiş olması, gerekir.
3 Siz konusu şirketin borsada en az 3 ay süreyle işlem görmüş olması
4 Borsa ’da işlem gördüğüa gün sayısının işlem görebileceği gün sayısının en az 8/10 olması,
5 Şirket sermayesinin halka açık kısmının piyasa değerinin , bütün şirketlerin halka açık kısmının piyasa değerinin en az 1/100 i (binde bir) olması,
6 Özel ve blok emir işlemleri hariç günlük ortalama işlem hacminin , piyasanın günlük ortalama işlem hacminin piyasanın günlük ortalama işlem hacminin en az 2/1000’i (binde iki) olması,
6 Şirket sermayesinin halka açık kısmının piyasa değerinin, bütün şirketlerin halka açık kısmının piyasa değerinin en az 1/1000’i (binde bir) olması,
7 Özel ve blok emir işlemleri hariç günlük ortalama sözleşme sayısının, piyasanın günlük ortalama sözleşme sayısının en az 2/1000’si (binde iki) olması gerekir.
Borsa Yönetim Kurulu, yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyan şirketleri, endeks kapsamna alıyor. Halen endekste yera lan şirket sayısı, işlem gören şirket toplamının üçte birinden az olamıyor. Ayrıca, endekste yer alacak şirketlerin son bir yıl içinde Hisse Senetleri Piyasası’nı, halka açık piyasa değeri, günlük ortalama işlem hacmi ve günlük ortalama sözleşme sayısı bakımından ortalama olarak en az % 85 oranında temsil etmesine dikkat ediliyor.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*