En iyi yabancı bankalar

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEWYORK

1971’de Amerika’nın beşinci ve Dünyanın 9 uncu büyük bankası durumunda idi.

Aktiflerinin tutarı bu tarihte 12 milyar, 107 milyon dolar idi.

10 milyar dolara yaklaşan mevduatının % 60’ı iskonto portföyüne ve açık kredilere ayrılmıştı.

Yatırımlara bağladığı miktarı 1 milyar, 200 milyon dolardı, aktifinde 725 milyon dolarlık devlet tahvili ve 836 milyon dolarlık muhtelif kıymetler bulunmaktaydı.

MUACCEL BORÇ

Alacaklı tarafından herhangi bir zamanda istenebilen borca “muaccel borç” denir, ( Alacaklı Taraf)

MUAFİYET

Bağışıklık, ayrı tutulma, ayrıcalık (istisna) demektir. Bazı maddelerin veya bazı paraların vergiye tabi tutulmaması bir muafiyettir.

Muafiyet, genellikle kişiler bakımından sözkonusu olur. Gerçekten en çok kullanılan anlamı ile muafiyet, mükelleflere yüklenen vergi, resim ve harçlardan siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerle veya imar işlerinde görüldüğü gibi teşvik ve koruma amaçları ile bazı istisnalar yapılması anlamını taşır.

MUAMELÂT

Muamelenin çoğulu yani muameleler (İşlemler) anlamına gelir. Daire ve müessese lerde evrak üzerinde muamele yapma işi anlamında da kullanılır.

MUAMELE

Davranma, davranış ve alış veriş anlamlarına gelir. Ayrıca bir iş yapmak, işleme koymak demektir.

MUDİ

Emanet bırakan, tevdi eden anlamına gelir. Bu nedenle her an kullanabilmek veya çekilmek üzere Bankada hesap açtıran kimse “mudi” adını alır.

Ayrıca, senet tahsile veren veya kıymetli evrak bırakan kimse de muhasebe terimi olarak mudi adını alır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


7 + 1 =