En Güvenilir Bankalar

1875 deki ödemeleri tatilden Duyanu Umumiye İdaresinin kuruluşuna kadar geçen süre içinde mali durum pek istikrarlı değildi. 1882 de bu idare kurulup belirli Devlet gelirleri borçlara ayrıldıktan sonra Avrupa para babaları arasında yeniden Türkiye işlerine karşı ilgi uyandı. Bir takım yabancı bankalar Osmanlı İmparatorluğunda şubeler açmağa başladılar. Yabancı ve yerli sermaye ile yeni bankalar da kuruldu. Ziraat Bankasının faaliyete geçişi de bu döneme rastlar (1888).

1875 den başlayarak çalışmaya geçen yabancı bankalardan; Fransızların Credit Lyonnais, 1899 da Alman Filistin Bankası (Deutsche Palastina Bank) 1900 da British Oriental Bank, 1902 de İngilizlerin Anglo Palastine Company, Yunanlıların 1904 de Atina Bankası, Şark Bankası memleketimizin çeşitli yerlerinde şubeler açtılar.

Yine bu dönem içinde Avusturya’daki Viener Bankverein 1905 de İstanbul’da, Almanların Deutsche Orientbank 1906 da İstanbul, Edirne, Bursa, Adana gibi önemli kentlerde şubeler açtığını, İtalya’nın Societe Commerciale d’oriente (Şark Ticaret Şirketi) nin 1907 de İstanbul’da faaliyete geçtiğini görüyoruz.

Bu yabancı Bankaların ülkemizde açılmasının biri ticari, diğeri siyasi olmak üzere iki amacı vardır Duyunu Umumiye İdaresinin kurulması ve Osmanlı İmparatorluğunun gelirlerinden önemli bir kısmını doğrudan doğruya idare etmesi, ülkemizle ilişkisi olan her yabancı memlekette bu fırsatlardan zamanında yararlanabilmek ve ayrıca Türkiye’nin ekonomik gelişmesinde ve belli oranlarda rakiplerden önce davranmak ve piyasayı elde tutmaktı.

Aynı amaçla bir kaç da yerli banka kurulmuştur ki bunların en önemlileri Ziraat Bankası, Midilli Bankası ve Selanik Bankası’ dır.

Önce Tuna vilâyetinde Mithatpaşa tarafından kurulan ve sonradan yurdun çeşitli yerlerinde açılan Menafi Sandıkları 1888 de bir araya getirilerek Merkezi İstanbul’da olmak üzere Ziraat Bankası kurulmuştur.

1.6.1888 de kurulan Selânik Bankası 24.2.1891 de kurulan Midilli Bankası Anonim şirket olarak, her çeşit banka muamelesi yapmak, sınai ve ticari teşebbüslere girişmek amacını güdüyordu.

Görülüyor ki, Ziraat Bankası bir tarafa, bu dönemde yerli olarak memleket kanunlarına göre kurulan bankalarda yabancı sermaye hâkimdi. Bu nedenle 1875 1908 yılları arasında yerli olarak ancak Ziraat Bankası sözkonusu olabilir. Ziraat Bankası da o tarihlerde diğer yabancı bankalar gibi bir mali kuruluş olmaktan çok uzaktı. Özellikle zirai kredilerle meşgul oluyordu.
En Güvenilir Bankalar_2.jpg

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

− 5 = 3