EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ

Gelir vergisi sistemine göre, fertlerin geçinmeleri için gerekli olan en az gelir miktarının vergiden muaf tutulmasına en az (asgari) geçim indirimi denir.

En az gelir miktarı, ülkeden ülkeye ve zaman içinde önemli değişmeler gösterir. Lüks diye sayılan bazı mallar zamanla ihtiyaç malı haline gelebilir.

Çünkü fertler, toplum içinde insanca yaşayabilmesi için gerekli maddeleri kullanmak ve tüketmek durumundadır. Ama en az geçim indirimine esas alınacak tutarın nasıl saptanacağı konusunda farklı görüşler olabilir.

Hayatı sürdürmek için gerekli giderlerin indirilmesini düşünenler olduğu gibi kültürel ve medeni seviyelere göre ayrı ayrı oranlarda enaz geçim indirimi uygulanmasını savunanlar da vardır.

Uygulamada genellikle götürü bir miktar tesbit edilir ve bu bütün mükelleflere uygulanır. Mükelleflerin aile durumları da gözönüne alınır. Ve eş ile çocuklar İçin de asgari geçim indirimi uygulanır.

Geçim indirimi, mükelleflerin medeni hali ve aile durumlarına göre zaman ölçüleri İtibariyle tesbit edilmiş miktarlardır (980 sayılı G.V.K. mad. 31, 32).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


57 + = 58