EMNİYET SANDIĞI

1868 de Mithatpaşa tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Sandığın hususi durumu, Ziraat Bankası Kanununda belirtilmiştir. Bu Kanuna göre, İstanbul Emniyet Sandığı, Ziraat Bankasına bağlı, onun teftiş ve denetimi altında tüzel kişiliği olan, öz varlığı yedek akçelerle idare edilen nevi şahsına münhasır bir kurumdur. Ayrıca ayrılmış ve tescil edilmiş sermayesi yoktur. İktisadi Devlet Teşekkülü halinde özerk bir kurumdur.

Sandığın amacı, halkm biriktirdiği paralan ve her türlü mevduatı toplama , ve artırmayı teşvik etmek, menkul ve gayrimenkul teminat karşılığında halkın ve özellikle dar gelirlilerin küçük kredi ihtiyaçlarını kolay ve ucuz şartlarla gidermektir.

1942 yılına kadar bir tek şube halinde faaliyet gösteren sandık o yıldan başlayarak şube sayısını artırmıştır.
İstanbul Emniyet Sandığı 441 bin lira İle Merkez Bankasına, 100 bin lira İle de Başak Sigorta Şirketine iştirak etmiştir.

1976 yılı sonu itibariyle sandığın 45 şubesi 748 personeli 15.741.000. lira yedek akçesi bulunmaktadır. Tasarruf mevduatı 1.059.763.000. lira, diğer mevduatı 42.024.000 lira, plasmanı ise 721.906.000. lira görülmektedir.

1 Comment on EMNİYET SANDIĞI

  1. keski o banka yine olsaydi

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


53 − = 50