EMLAK KREDİ BANKASI

Türkiye Emlâk Kredi Bankası bir kamu kuruluşudur. Mesken kredisi ve İnşaat finansmanı alanlarında ihtisaslaşmış olmakla beraber normal bankacılık İşleriyle de uğraşmaktadır. 1926 da kurulan eski Emlâk Eytam Bankasının devamıdır ve kredi piyasasında onun yerini almıştır. Yirmi yıl sonra 1946 yılında kurulan T.

Emlâk ve Kredi Bankası Anonim Ortaklığf 1964 de iktisadi devlet teşekkülü olmuştur. En büyük hissesi %86 ile hâzineye aittir geri kalanı Sümerbank, Güven Sigorta, T.C. Emekli Sandığı, İş Bankası ve Milli Reasürans tarafından temin edilmiştir.

Ankara İmar Limited, Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Ortaklığı (Timlo), İstanbul İmar Limited, Türkiye Çimento Sanayi, Ankara Çimento, Suni Tahta Sanayi, Porselen ve Çini Fabrikaları bankanın kurduğu veya katıldığı firmalar arasındadır. Ayrıca Güven Si gorta’da da hissesi vardır.

Banka, Yapı Tasarrufu adı altında topladığı mevduatla çok sayıda ailenin mesken sahibi olmasını kolaylaştıran endirekt bir finansman metodu uygulamayı başarmıştır. Ayrıca Yapı Kooperatiflerine de kredi açmakta, bir ticaret bankası gibi çalışmaya ve mevduat toplamaya önem vermektedir.

1976 yılı sonu İtibariyle bankanın 183 şubesi, 4529 personeli 1 milyar sermayesi 101 milyon lira ihtiyatları bulunmaktadır. Ayrıca 3.691.636.000 lira tasarruf Mevduatı, 2.623.594.000 lira diğer mevduatı, 6.848.382.000 liralık plasmanı ve 96.043.000 liralık net kârı görülmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 1 = 2