EMEKLİLİK

Bir kimsenin belirli bir yaşa kadar çalışması ve genellikle ihtiyarlam’isı, bu yüzden fikri ve bedeni gücünü kısmen kaybet mesi nedeniyle eski gelirinin bir kısmına artık hizmet yapmaksızın hak kazanmış demektir.
Sosyal sorunların en önemlilerinden biri de ihtiyarlıktır. Yaşıyan herkes ihtiyarlamaktan ve çalışma gücünü yavaş yavaş kaybetmekten kurtulamaz.

Yaşlanmış kimselere bir iş karşılığı olmadan sağlanan emekli aylığı; bir yandan bu kimselerin çalıştıkları sürece topluma yaptıkları hizmet ve ödedikleri aidatların (primlerin) karşılığı olmakta, öte yandan da insanlar arasındaki dayanışma fikrini geliştirmektedir.

Bu bakımdan emekli sandıkları ile sosyal sigortalar daha çok memur ve İşçi gibi emek vermiş kimselerin korunmasını amaçlamaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin yaygınlaştığı ülkelerde emeklilik hakkı sadece me mur ve işçilere değil bütün vatandaşlara ta nrnmıştır. Blzdekl Bağ Kur’un fonksiyonu ve amacı da budur.

Memleketimizde bir çatı altında birleştirilmesine çalışılan sosyal güyenlik kuruluşları (memurlar İçin emekli sandığı, işçiler için sosyal sigortalar kuru mu ve serbest meslek sahipleri İçin de Bağ Kur) çalışmalarını sürdürmektedirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 89 = 94