EMEKLİ SANDIĞI

Memur veya hizmetli statüsüne sahip devlet personelinin (devlet ve iktisadi devlet teşekkülleri personllnln) malüllük, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarını karşılayan yani emeklilik, malüllük, dul ve yetim aylıkları ile ilgili hertürlü işlemleri yapan tüzel kişiliğe sahip bir sosyal güvenlik kuruluşudur.

Emekli sandığı bugünkü şekline 1950 tarihli 5434 sayılı kanunla kavuşturulmuştur. Ancak, bu kanunun bazı maddeleri çeşitli tarihlerde değiştirilmiştir.

Emekli Sandığına hem çalışan memur ve hizmetliler (iştirakçiler) hem de personel kanunu kapsamına giren kurumlar emeklilik keseneği ödemektedirler. İştirakçilerin emekli aidatı (payı) aylıkların % 8 idir, kurumların katılma payı % 14 tür.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


59 + = 66