Ekonomiye güven çok düşük

Ekonomiye güven yüzde 0,4 geriledi

Ekonomik Güven Endeksi • Tüketici Güven Endeksi

Reel Kesim Güven Endeksi – Hizmet Sektörü Güven Endeksi

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini yansıtan çeşitli güven endekslerinden oluşturduğu, Ekonomik Güven Endeksi (EGE) isimli yeni bir endeks yayınlamaya başladı. Bu endeksin değeri de ocak ayında 88,4 oldu. Bu değer önceki aya göre 0,4 puanlık düşüşe karşılık geliyor. Endeks değerinin 100’ün altında olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ifade ediyor. 2015 yılına bu kötümserliğin bir miktar daha artmasıyla girmiş bulunuyoruz.

EGE, beş alt endeksten oluşuyor. Bunları, Tüketici Güven Endeksi (TGE) ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven

endeksleri oluşturuyor. Şu anda bu endekslerden reel kesime, hizmet sektörüne ve perakende ticarete ilişkin olanlarda iyimserlik var. Ancak TGE ile inşaat sektörüne ilişkin güven endeksinde kötümserlik söz konusu. Özellikle TGE’nin değerinin çok düşük olması, EGE’nin değerini 100’ün altına çekiyor.

TÜİK’in verileri, EGE’nin değerinin 17 Aralık süreci öncesinde 100’ün epey üzerinde olduğunu gösteriyor. Kasım 2013’te 119,5 olan EGE’nin değeri Ocak 2014’te 100’ün altına inmiş ve bir daha da bu eşiği geçememiş durumda. Geçen yıl yeniden durgunluğa giren ekonomide toparlanma yaşanabilmesi için öncelikle güvenin tamir edilmesi gerekiyor.

OCAK AYINDA EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ’NİN DEĞERİ 88,4 OLDU.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*