Ekonomik bakımdan iş

İŞ

Tarifi ve Mahiyeti

Ekonomik bakımdan iş, bedeni ve fikri insan gücünün ekonomik amaçlar için işletilmesi demektir. Diğer bir deyimle iş, insan gücünün, amacı doğrultusunda varlık ve değer çıkarmak yani iktisadi bir başarı elde etmek maksadîyle işletilmesidir.

Amacı

Tabiatı, madde ve kuvvetleriyle insanın ihtiyaçlarına, insanın maksatlarına yararlı kılmaktır. Her ne kadar iş çok zaman önceden bazı aletlerin, makinelerin ve diğer ser maye güçlerinin meydana getirilmesine ayrılırsa da, bu işlerde son amaç, yine böylece tabiatı daha kolay ve daha verimli olarak insanların hizmetine koşmaktır.

Genellikle, insanlığın ve özellikle kendî işine kapalı bir iktisat ünitesinin varlık ihtiyatı ve zenginliği ancak iş ile artırılabilir. Bu bakımdan servet üretiminin başlangıcı ancak iş İle meydana gelmekte ve asıl servet yaratan kuvvet, iş kuvveti olmaktadır.

Bir işletmede iş niteliğine göre fikri veya bedeni olabilir. İşletme içinde iş, başlıca;

Fikri iş,

İdari iş,

İcrai iş

olarak üç bölüme ayrılır.

a) Fikri İş Özellikle işletmecinin (şirketlerde yönetim kurulları) ve planlayıcı işler görenlerin ve yönetimi yürütenlerin (mühendis, müşavir ve benzerleri) faaliyeti halinde gözükür. Fikri işin işletme için hayati bir önemi vardır. İşletmenin izleyeceği yolu ve politikası, işletme çalışmalarının ilkeleri bu suretle saptanır.

b) İdari iş İşletmenin yönetimini üstlenen kimselerin (Genel Müdür, Müdür, Şef ve benzerlerinin) çalışmalarıdır. Bazı hallerde fikri iş ile idari işin birlikte aynı şahıs veya işletmeci tarafından yürütüldüğü de görülmektedir. (Kollektif şirketlerde olduğu gibi)

c) İcras iş Genellikle memurlar, işçiler ve hizmetliler tarafından gösterilen çalışmalardır. Bu çalışmalar çoğunukla bedenidir. İc rai işin mahiyeti, işletmedeki çeşitli îş yerlerinde fiili ve bedeni olarak çalışmaktır.

İŞ ADAMI

Özel sektörde firma yöneticisi olarak veya kendi hesabına kazanç getirici önemli işlerle uğraşan kimseye “iş adamı” veya “işletmeci” denir.

Bu terim, piyasa faaliyetinde belirli bir yeri olanlar için kullanılır. Esnaf veya küçük tacire iş adamı denmez.

Piyasa çevrelerinde müteşebbis durumunda olanlardan ve işverenlerden genellikle “iş adamı” diye söz edilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*