Dünya ekonomisi

Dünya ekonomisi her dönem değişiyor. Bu değişimde siyasi ve jeopolitik olaylar kadar şüphesiz ekonomistlerin de etkisi çok büyük. Dünyanın önemli akademik indekslerinden biri olan RePEc’in istatistikleri de bunu gösteriyor. RePEc, Temmuz 2015’te Türkiye’den öne çıkan 664 ekonomistin yüzde 25’ini sıraladığım bir liste yayınladı. Bu listede Refet Gürkaynak, Uğur Soytaş, Selva Demiralp gibi kıdemli iktisatçılar yer alıyor. Ama onlarla bu listeyi paylaşan başkalan da var: 40 yaş altı 40 ekonomist. Al-dıklan akademik eğitim, gösterdikleri referanslar, yayınladıklan makaleler ile gelecek vaat ediyorlar. Bu isimler arasında Özye-ğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doçent Ata Can Bertay, Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Eren İnci, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Hakkı Yazıcı gibi genç isimler yer alıyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

RePEc, 85 ülkede iktisat ve ilgili bilimlerde araştırma yapan bir hizmet ağı. Gönüllüler tarafından kullanılan bibliyografik bir veritabanma sahip. Sisteme üye olanların oylamaları neticesinde toplanan veriler istatistiksel bir depolama işleminden geçiyor. Bugün 45 bin ekonomist ve 13 bin kurumun üye olduğu RePEc, dünyanın en önemli akademik indekslerinden biri olarak biliniyor. Araştırmamıza konu olan liste, RePEc tarafından Temmuz 2015’te yayınlandı. Türkiye’den öne çıkan 664 ekonomistin yüzde 25’ini sıraladılar. Biz de bu listeyi referans alarak 40 yaş altında olan 40 ismi listeledik.

Esra Kızıltan

esrakiziltan@turkishtimGdGrgi.com

Refet Gürkaynak, Daron Acemoğlu, Aslı Demirgüç-Kunt gibi yıldız ekonçmistlerin yerini gelecekte Eren İnci, Hakkı Yazıcı, Ata Can Bertay gibi genç yıldızlar alacak. Tüm dünyadan 45 bin ekonomist ve 13 bin kurumun üye olduğu RePEc veritabanı böyle söylüyor…

Görünür olmak önemli

“Bu isimleri rakiplerinden ayıran, uluslararası arenaya taşıyan etkenler neler?” diye sorduğumuzda İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Ferda Halıcıoğ-

AKADEMİ İŞİMİZ BİR RESTORAN ŞEFİNİNKİNE ÇOK BENZİYOR

Eren İnci

Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

“Uluslararası arenada başarılı olabilmek için üç önemli unsur var. Bunlardan en önemlisi uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak. İkincisi ürettiğiniz fikirler orijinal olsa dahi pek de kimsenin işine yaramayan fikirler olabilir. Dolayısıyla bence akademik bir ekonomistin gerçek hayattan ciddi şekilde besleniyor olması lazım. Kendi alanında işlerin nasıl ilerlediğini çok kapsamlı bilmesi gerekiyor.

Bu da bir konuda uzmanlaşmayı gerektiriyor. Üçüncü önemli unsur ise fikirlerinizi ulusal ve uluslararası arenada ilgili paydaşlara anlaşılır ve kabul edilebilir bir şekilde iletebilme çabanız ve yeteneğiniz. Ben son 10 yıldır nitelikli konferans ve kurumlarda yılda ortalama yedi-sekiz konuşma yapıyorum. Dolayısıyla bizim işimiz bir restoran şefinin işine çok benziyor. Mutfakta orijinal bir yemek yapacak fikriniz olmalı. Ama her orijinal fikir de yenilebilir bir yemeğe dönüşmeyebilir. Dolayısıyla yemeği yiyecek müşteri yoksa hala başarılı sayılmazsınız. Bunun için de sizin yemek fikriniz ve onu müşteriye sunma şekliniz çok önemli”

“Dil sorununuz olmamalı. Bir iktisatçı olarak iyi bir matematik ve ekonometri bilgisine sahip olmalısınız. Yabancı akademisyenlerle bağlantılarınızı kesmemelisiniz, ilgili kişileri tanımıyor olsanız dahi e-mail ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak her daim fikir alışverişinde bulunmalısınız. Kaliteli yayınlaryaparak kendinizi kanıtlamalısınız. Bu sayede bundan sonraki yayınlarınızın daha kolay yayınlanma olasılığı oluyor. Dahası “invited author” olarak dahi önemli dergilerde yazılarınız yayınlanabilir. Herhangi bir konuda uzmanlaşmalısınız. Ancak bir süre sonra uzmanlaşmış olduğunuz alanda meslek körlüğü yaşamaya başlıyorsunuz. Bundan kurtulabilmek için sizi dinamik tutacak ve besleyecek, uzmanlık alanınızın dışında bir ya da en fazla iki farklı konu çalışmalısınız. Yurtdışındaki akademisyenlerin CV’lerini incelediğinizde bunun böyle olduğunu görebilirsiniz.” lu’ndan şu yanıtı aldık: “İyi bir iktisatçı olmak için iyi bir akademik eğitim almak gerekiyor. İngilizce bilmek şart ve görünür olmak zorundasınız. Yayınlannızı herkesin görebileceği platformlarda yer almanız gerekiyor. Örneğin, RePEc bu kaynaklardan biri. Çünkü görünür olduğunuz zaman ya-yınlannıza atıf almanız çok daha kolay. Google Scholar Cititaions (Google Akademik) gibi bir yerde profilinizin olması gerekiyor.

Kişi kendi profili ile asla oynayamıyor. Diğer taraftan proje hocasının ismi ve yetkinliği de çok önemli. Hocanın referansı sayesinde hem uluslararası yayın yapmak hem de tanınır olmanın derecesi artıyor”.

Amerika’da doktora yapıyorlar

Uluslararası alanda tanınır olmak, iyi bir iktisatçı olmak için iyi bir okulda doktora yapmak şart. Bu isimlerin yüzde 90’ı doktoralarını yurtdışında özellikle de ABD’de yapıyor. Hem yereli hem de uluslararası boyutu çok iyi bilen genç ekonomistler, bir önceki nesilden farklı olarak ideolojik yönden daha az kamplaşmış dürümdalar. Daha çok analitik yöntemlerden elde ettikleri sonuçlan öne çıkarmaya özen gösteriyorlar. Bu grubun neredeyse tamamı dünyanın önemli üniversite ve araştırma kuruluşlannda ortak yazarları.
Dünya Ekonomi Ligi’nde Türkiye kaçıncı oldu? Finansq

Dünya ekonomisi

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


68 − = 59