DÜKRUVAR

Bir malı satana karşı üçüncü bir şahsın veya satışa aracı olan komisyoncunun; malın bedeli ödenmezse, müşteri yerine ödeyeceğini belirten bir taahhüttür.

Bu taahhüt ve sorumluluğa karşılık komisyoncunun (komisyondan ayrı olarak) aldığı ücrete de ‘‘Dükruvar” denir.
mal bedelini C den alır ve bunu (B) ye verir.

Komisyoncu, dükruvar komisyoncu sıfa tiyle bir çeşit kefalet borcu altına girdiği takdirde, normal komisyon ücretine ek olarak “dükruvar” adı ile bir ücrete de hak kazanır. Bu ücret sözleşme ile belirlenmemişse ticari teamüle göre saptanır .

Komisyon işlemi dışında bankaların, özellikle Uluslararası ticarette (dış ticarette) yaptığı bir muamele vardır ki buna da (dükruvar) muamelesi denir. Burada banka, alıcının mal bedelini ödemesini satıcıya karşı tekeffül eder.

Komisyoncu, kendi adına ve müvekkili hesabına anlaşma yapan kimsedir .Bazen akit yaptığı tarafın anlaşma yükümlülüğünü yerine getirmemesini kendi müvekkiline karşı tekeffül eder.

Örneğin, müvekkili hesabına mal satın alan komisyoncu, satıcının bu malı anlaşma şartlarına uygun şekilde teslim etmesini veya müvekkili hesabına mal satan komisyoncu müşterinin mal bedelini ödemesini tekeffül eder.

Bu takdirde mal teslim edilmezse, aynı şartlarla mal teslim etmek, bedel ödenmezse bedeli ödemekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüğün kefaletten farkı, yazılı bir şekle tabi olmamasında ve müvekkilin kendisi üçüncü şahıstan bir talep hakkı bu lunmamasındadır. Örneğin; A, B nîn komisyoncusu olarak C ye mal satsa, B, C den mal bedelini kendisi isteyemez. Bu isteğini ancak A aracılığı ile ileri sürebilir. Çünkü C ile satış anlaşmasını yapan (A) dır. (A)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 2