DÖVİZ

Yabancı paralar ile yurt dışında geçerli her çeşit ödeme aracına döviz denir. Sözcük olarak işaret ve remiz anlamı dolayısiyle, parayı temsil eden bazı vesikalara (çek, poliçe ve benzeri) döviz denilmiş ve bu terim sonradan döviz sözcüğünün genel olarak bilinen para anlamına kullanıması şeklinde genişlemiştir. “Milli döviz” terimi memleket parasına da döviz denildiğini göstermektedir.

Bugün ise döviz terimi “Kambiyo” kelimesi ile eş anlamda ve yabancı parası anlamında kullanılmaktadır. Yabancı efektifler, çekler, poliçeler, havaleler gibi.

Diğer yandan efektifler dışında yalnız yabancı para ile yazılı senetlere ve havalelere döviz denildiği görülmektedir.

Yerli paranın herhangi bir yabancı paraya ve yabancı bir paranın yerli paraya çevrildiği yere döviz piyasası denmektedir.

Döviz borsasında geçen işlemlerde cari olan mübadele nisbeti, kambiyo haddi terimiyle ifade edilmektedir.
Diğer memleket paralarına serbestçe çevrilebilen kolaylık ve süratle tasarruf edilebilen dövizlere de “Konvertibl döviz” denir, bu tip dövizlerin, kıymetli ve istikrarlı bir durum göstermelerinin yanı sıra muamele hacmi ve ticari önem bakımından uluslararası geçerliliği vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*