Döviz tahsis ve transferleri

MÜŞTEREK VE MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Hertürlü döviz tahsis ve transferleri, Maliye Bakanlığının 17 sayılı karara göre vereceği genel ve özel izinler gereğince Merkez Bankası tarafından yapılır. Aynı şekilde dış ticaret rejimi esaslarına uygun olan döviz transfer ve tahsislerini de Merkez Bankası yapar, gerektiği takdirde Merkez Bankası bu görevi yetkili bankalar eliyle yürütebilir. Merkez Bankasından alınan her türlü döviz permisinin veya buna benzer belgenin veya alman dövizlerin Maliye Bakanlığının izni olmadan başkasına devri yasaktır.

Türkiye’deki yerli ve yabancı bütün gerçek ve tüzel kişilerle devlet daire ve kurumlan 17 sayılı kararın konusuna giren işlerin dentiminl sağlamak amacıyla kendilerinden istenecek bilgileri vermek zorundadırlar. Yani bu kişiler ve kurumlar Maliye Bakanlığının, maliye müfettişlerinin, hesap uzmanlarıyla yeminli banka murakıplarının ve kambiyo murakabe mercilerinin isteyecekleri evrak ve defterleri kendilerine vermeye mecburdurlar. Aykırı hareket edenlere 1567 sayılı kanunda gösterilen cezalar uygulanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*